CE BELGESİ NEDİR?

Aydınlatma Alanında CE işareti yapılması gerekenler;

Aydınlatma Armatürleri CE belgesi alanında Avrupa standartlarına göre 3. taraf bir laboratuvarda akreditasyonlu test yapılmalı ve daha sonra ise belgelendirilmelidir. Örnek vermek gerekirse , Modern Begalar Bollard, Modern Yüksek Bahçe Aydınlatma Direkleri ,Bahçe Aydınlatma Direkleri ,Kamera Direkleri ,Led Dış Mekan Sokak Aydınlatma Armatürleri ,Projektörler, Gloplar ,Bahçe Aydınlatma Set Üstü ,Askılı Aydınlatma Ürünleri ,Bahçe Aydınlatma Aplikleri ,Çim Üstü Aydınlatma Direkleri ,Ampuller ,Tavan Duvar Aplikleri ,İç ve Dış Mekan Tavan Glop Armatürler ,Çeşmeler ,Bank ve Oturma Grupları ,Posta Kutuları ,Çöp Kovaları ,Döküm Bariyerler ,Aksesuar/Yedek Parçalar olmak üzere başlıca gruplara ayırabiliriz. 2006/95/AT- 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) kapsamında testlerimiz gerçekleşmektedir. Aydınlatma armatürleri veya elektriksel ürünler için CE belgesi düzenlenmesi test yapılmasından ziyade uygun ürün üzerine yapıştırılan etiket örnekleri ile tamamlanmaktadır.

Uygun etiket örneğini bizim ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Makina Alanında CE işareti yapılması gerekenler;

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) Endüstriyel sanayide veya sektörlerde ürettiğiniz ürün avrupa uygunluklarını karşıladığını gösteren bir işaret ve begelendirmenin adıdır. Mesela bir makina üreticisi ürettiği makina standartlarına göre testlerini gerçekleştirebilir. Yaptığı bu testlere göre CE belgesi düzenleyebilir ( FAKAT ) üretici ürettiği makina grubuna göre Sanayi ve Ticaret bakanlığının Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) yönetmeliğinde geçen EK formu yani ( risk taşıyan makina grupları) kapsamına giriyor ise bir 3. Taraf akrediteli bir laboratuvarda akreditayonlu testlerini yaptırmalı aynı zamanda Notified bodies Nando – EUROPA yayınlanmış yetkili bir belgelendirme kuruluşunda Makina teknik dosyasını onaylatarak ürünü CE Belgesi olarak Belgendirmek zorundadır.

CE Belgesi için Gerekli ve zorunlu şartlar

  1. Mutlaka 3.taraf bir laboratuvarda ( PTC gibi) Akreditasyonlu bir test raporu hazırlanmalıdır
  2. Makina teknik çizim , risk analizi , etiketlemeleri dahil düzgün olarak yapılmalıdır
  3. Makina CE belgesi Eğer sanayi bakanlığı yönetmeliği EK IV formunda geçen bir makina ise mutlaka onaylanmş kuruluş tarafından belgelenmelidir.

NOT: Bu şartlar dışında herhangi bir test yapmadan belgelendirme sürecine girmeyiniz. İthalat ihracat esnasında yaşıyacağınız sıkıntılar yanında Sanayi bakanlığı denetiminde başınıza gelecek cezalar yapılan hataların ve maddi kayıpların yanında ufak kalmaktadır.

PTC Ürün test ve Belgelendirme firması olarak sizlere Endüsriyel sanayide ve sektörünüzdeki ürünlerinizde CE belgesi kapsamındaki tüm süreçte sizlerin yanındadır.

CE Belgesi Nedir . Hangi Alanlarda Alınmalıdır


CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün imalatçısı ve yetkili temsilcisi tarafından veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) tarafından gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. "CE" İşareti, ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir

(CE İŞARETİ GEREKTİREN) Alanlar ve Sektörler