CE belgesi | CE Belgesi ce nedir | ce belgelendirme ce nasıl alınır?

CE işareti

CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur. .CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE işareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına yapılacak testlerden sonra temin edilebilir.

 

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla teknik yapılarına ilişkin yönetmeliğin daha basit ve genel hale getirilmesi için kullanılan bir güvenlik işaretidir.

The CE Certificate is a safety sign used to make the regulation on technical structures simpler and more general in order to ensure the full free movement of products within the framework of compliance with the European Union technical legislation.

PTC Ürün Test ve Belgelendirme Firması, Türkiye menşeili tamamen yerli sermaye ile kurulmuş belgelendirme, test ve muayene hizmeti veren bir firmadır. Sistem belgelendirme, Türkak akreditasyonlu CE işaretleme konusunda tecrübeli mühendis kadrosu ile hizmet vermektedir.

PTC Product Testing and Certification Agency, Turkey fully established with domestic capital origin certification, a company that provides testing and inspection services. System certification, Türkak accredited CE marking provides services with experienced engineers.

CE BELGESİ / CE CERTIFICATE

MAKİNALARDA CE BELGESİ / CE CERTIFICATE IN MACHINES

 

              Makina CE Sertifikası, 2006/42/AT Makina Güvenliği Mevzuatı

Makina Ce Sertifikası temel amacı, makinaların yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulması sonucunda herhangibir canlı ve cansız varlığa zarar vermemesi ve insan sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak biçimde pazara sunulmasını sağlamak için tasarım, üretim, satış süreçlerinde asgari emniyet gerekliliklerini yerine getirmesi için yönetmelikler kapsamında şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

Machinery CE Certificate, 2006/42 / EC Machinery Safety Legislation

 The main purpose of the Machine Ce Certificate is to ensure that the requirements for minimum safety requirements are fulfilled in the design, production and sales processes in order to ensure that the machines are placed in the market in a way that does not harm any living and non-living assets as a result of the establishment of the machines in accordance with the regulations and that do not endanger human health and safety.

Declaration of conformity, CE

             Uygunluk Beyanı, üretici tarafından ürünün ilgili devlet direktiflerinin gereklerine uygunluğunu uygun şekilde değerlendirdiğini göstermek için kullanılan bir belgedir. Bu belge, bir ürünü pazara tanıtmak için temel bir koşuldur.
Üretici, belirli bir Devlet Direktifinin (GD) belirli bir ürünün uygunluğunun değerlendirilmesine dayalı olarak bir AB Uygunluk Beyanı yayınlar (GD) AB dışındaki bölgelerden ithal edilen ürünler için AB Uygunluk Beyanı, AB AB'de veya ithalatçıda bulunan üreticinin yetkili temsilcisi veya ürünü AB pazarına en son tanıtan taraf Bir Uygunluk Beyanı çıkarmanın yanı sıra, ürünün uygunluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun numarası ile - CE işaretiyle veya CE işaretiyle seçilmiş devlet direktifleri için işaretlenmesi gerekir.

Tests of electrical safety

Her elektrikli cihaz, tüm standarda uygun olarak veya bireysel eşyalarına göre elektriksel güvenlik testlerine tabi tutulabilir. Bu testler sadece yeni ürünlerin geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası değil, aynı zamanda yeni bir ürün piyasaya sunulduğunda da çok önemlidir.
Elektrik güvenliği testlerini Çek ve uluslararası teknik standartlara veya müşterinin teknik gereksinimlerine uygun olarak sunuyoruz. CE Uygunluk Beyanı'nın hazırlanmasında temel olarak test raporları kullanılabilir.

Neden PTC Test firmasında Test yaptırılmalıdır?

Bağımsız doğrulama garantisi - iş ortakları ile olan güvenini arttırma

Kendi test ekipmanınız için maliyet tasarrufu

Personelin profesyonelliği

Uzun vadeli deneyim

Uluslararası kabul görmüş test sonuçları

Lvd test raporları ve teknik dökmanlar en az 10 yıl saklanmalıdır.testleri yapılan ürün ihtiyaca göre hormanize standart değişmediği sürece testler geçerli olacaktır. Akreditayonlu olarak yapılan lvd testleri ile birlikte CE belgesi ve comformity of decleration yayınlanabilir. PTC ürün test ve belgelendirme firması Akreditasyonlu LVD Testi ve CE belgesi yayınlamakta Tam yetkili olarak faaliyet sürdürmektedir.

İyi bir LVD Testi için gerekli şartlar ;

- LVD gerekliliklerine karşı testlerin gerçekleştirilmesi

- LVD Test, standartın şartlarına uygun olmalı

- LVD, Elektriksel güvenlik testleri kalibrayonlu bir cihaz tarafından yapılmalıdır.

- Ölçüm belirsizlikleri

- Kalite sistemi

Makinalar'da CE Begesi Nedir Ve Nasıl Sahip Olunur?

Makine'lere CE belgesi almak akrediteli veya yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılan testler sonucu alınması gereken bir sertifikadır. Bu testler mühendisler tarafından yapılan incelemeler sonucunda mekanik yada elektriksel aksamına göre şekillendirebilir. Mekanik kısımlarına Risk Analizi bir makina mühendisi tarafından yapılan işlemler yada elektriksel kısımlarına (60204) bir elektronik mühendisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda test yada analiz süreci başlatılır.

Elektriksel standartına göre (60204) testi bir makinada İzalosyon,topraklama yüksek voltaj gibi makinanın aksamlarına bakılarak yapılan testler sürecidir.Bu testler bitiminde üretici firmalara CE belgesi sunulmaktadır.Bu belge ile ihracat yada iç piyasada yapılan satışlar artırılmış ve ürün kalitesi yükseltirmiştir.

Yeni Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35 / EU)

Avrupa Düşük Voltaj Direktifinin (LVD), 2014/35 / EU şartlarını yerine getirmek CE İşaretleme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Elektriksel Güvenlik testi CE İşareti'nin merkezi bir parçasını oluşturur ve değerlendirme, bir ürünün güvenli olacak şekilde tasarlanıp üretildiğinden ve kullanıcı için tehlike oluşturmayacağından emin olmayı amaçlar.

Üreticilerin CE işaretlemesi için Avrupa Düşük Voltaj Direktifine (LVD), 2014/35 / EU'ye uygunluk göstermelerine olanak sağlamak ve ürünlerini piyasa bilgisine vermeleri için güven vermelerini sağlamak için Avrupa standartlarına uyumlaştırılmış elektriksel güvenlik testleri sunuyoruz ürünlerinin kullanımının güvenli olduğunu

Elektrik güvenliği değerlendirmeleri ve 7 yılı aşkın bir süredir Uluslararası (IEC), Avrupa (EN) standartlarına uygunluk testleri yapıyoruz ve CE işaretine ek olarak, CB pazarında küresel pazarlara erişmenize yardımcı olabilir. TÜRKAK onaylı test laboratuvarı dahil kapsamlı test tesislerine sahibiz.

CE sertifikasına Sahip olabilmek için Elektriksel ürün güvenliği standartlarına göre PTC test laboratuvarı gibi akredite laboratuvarlarda ürünlerinizin test raporunu oluşturmanız gerekmektedir. Gerekli testler yapıldıktan sonra CE Sertifikalandırma işlemleri başlar .

CE Belgesi ve Düşük Gerilim için LVD Testi test edilmesi, belgelendirilmesi PTC firması gibi akredite bir sağlayıcı tarafından tamamlanmalıdır.

PTC ürün Test ve Belgelendirme firmamız 2019 yılı içerisinde gerekli alt yapıyı oluşturarak Ülkemiz için Büyük bir atılım yapmıştır. firmamızın 2020 yılı hedeflerinde uluslar arası CTBL ve CB Belgesi ve CE Belgelendirma çalışmaları çalışmaları işin sonuna gelmiştir. Mesela Örnek vermek gerekirse,

 • Elektrikli ev aletlerinde CE Belgesi ve CB Belgesi 

 • Makinalarda CE Belgesi ve CB Belgesi

 • Yönlendirme tabelalarında CE Belgesi ve CB Belgesi

 • Aydınlatma Armatürlerinde CE Belgesi ve CB Belgesi

 1. Taşınabilir Armatürler CE sertifikası 

 2. Gömme Armatürler CE sertifikası 

 3. Yol ve Cadde Aydınlatma Armatürleri CE sertifikası 

 4. Projektörler CE sertifikası 

 • LED Modülleri

 • Lamba kontrol düzeni

 • Lamba Kontrol Düzenleri

 • Çekiç Deneyleri 2J kadar

 • Nihai ürünler

 • Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Deri veya saç bakım cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Pompalar

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Sıvı Isıtma cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Kızartıcılar, ızgaralar ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Oda Isıtıcıları

 • Aydınlatma Armatürleri ve Aydınlatma Lambaları

 • Ev vb. yerlerde kullanılan Fiş ve Prizler

 • Sıhhi Tesisat Ürünleri Sıhhi Tesisat Armatürler

 • Sıhhi Tesisat Ürünleri Sıhhi Tesisat Armatürler

 • Sıhhi tesisat armatürleri - Tip 1 ve Tip 2 su besleme sistemleri için duş başlıkları

ürün Grupları CE Belgesi ve CB Belgesinde test raporlarını akreditasyonlu olarak yayınlayarak CE Belgesi deklarasyon tarzında yayınlanabilir.

CE Belgesi ve Ürünlerinizin uluslar arası kalitesini ölçtürmek için aşağıdaki bilgilerden hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Örnek CE Belgesi 

Email: info@ptctesting.com

Tel:+90 216 225 03 41

GSM:+90 555 852 56 69