turkiyede-etkin-bir-yonetim-nasil-olmali

Üst Yönetim Taahhüt
 
  PTC Ürün Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı’nda kalite yönetim sisteminin temelini, TS EN ISO / IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin genel şartlar standardında belirlenen şartlar oluşturur. 
 
Laboratuvarımız ile dolaylı veya doğrudan ilgili tüm organizasyon birimleri; bu suretle etkinliklerini, Kalite El Kitabı’nda belirtilen kalite politikasına uygun olarak yerine getirmekle mükelleftir. Personelin bu doğrultuda bağımsız, tarafsız ve maddi-manevi tüm iç ve dış baskılardan uzak çalışacağını, PTC Ürün Test ve Bel. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü olarak taahhüt etmekteyim.
 
Laboratuvarımız, verilen deney hizmeti ile alakalı olarak müşterilerine ve ilgili resmi kurumlara karşı yasal olarak sorumludur. 
 
PTC Ürün Test ve Bel. Tic. Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı, gerekli tazmini gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca deney hizmeti verilirken gözlemlenebilecek her türlü müşteri bilgisinin gizliliğinin korunacağını da taahhüt etmektedir.
PTC Ürün Test ve Bel. Tic. Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı’nın Kalite Yönetim Temsilcisi ve Laboratuvar Teknik Yöneticisi, görevini Genel Müdür’e bağlı olarak yerine getirirler. Laboratuvarımızın kalite yönetim sisteminin TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre yürütülmesinden ve sürekliliğinden sorumludurlar.
 
PTC Ürün Test ve Bel. Tic. Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı’nın Teknik Yöneticisi; kendi mükellefiyeti dâhilinde hem idari hem de teknik planlamanın yapılması, uygulanması ve kontrolü ve aynı zamanda Kalite Yöneticisi, Deney Sorumlusu ve Test Mühendisi ‘nin katılımı ile kalite yönetim sistemi tedbirlerini hayata geçirmek gibi görevlerden sorumludur. 
Görevlendirmelerin detayları, ilgili dokümanlarda verilmiştir. Bu suretle, Kalite El Kitabı’nın PTC Ürün Test ve Bel. Tic. Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı için bağlayıcı olduğu beyan edilmiştir.
 
GENEL MÜDÜR
İstanbul,TURKEY