top of page

 

IK Darbe Koruma Testleri 

IK Darbe koruma testleri Nasıl yapılır 

IK Testi Nedir

TS EN 62262

 

TS EN 62262 standardına göre IK çekici kütlesi üretici beyanı doğrultusunda tüm elektiriksel bölüm içeren numunelerin dış muhafazalarına uygulanmaktadır.Numuneler yeterli darbe gerilimine dayanıklı olmalıdır,bu amaçla IK derecesine göre belirlenen tesler gerçekleştirilmektedir.Özellikle numunelerin elektiriksel bölgelerini çevreleyen metal,plastik veya cam kısımlarına sabitlenmiş konumda iken belirlenen kütle doğrultusunda darbe testi gerçekleştirilir.Yukarıdaki konu başlığınında belirttiği üzere bu test çevre şartlarının olumsuz koşularına uygun olmalıdır bu sebeple dayanıklı plastik cam veya metalden oluşan numuneler tesleri olumlu sonuçlanmalıdır.İnsan sağlığını koruma amaçıyla önem arz etmektedir,üretici ve tüketici bu sayede kendisini korumuş olacaktır.

IK kodu ve karşılık gelen çarpma enerjisi

IK koduDarbe enerjisi / J

IK 01                                 0.14

IK 02                                 0.2

IK 03                                 0.35

IK 04                                 0.5

IK 05                                 0.7

IK 06                                 1

IK 07                                 2

IK 08                                 5

IK 09                                10

IK 10                                 20

                                                                                         TS EN 62262

 

According to the TS EN 62262 standard, the IK hammer mass is applied to the outer casings of the samples containing all electrical sections in accordance with the manufacturer's declaration. The samples must be resistant to sufficient impact tension, for this purpose, the plants determined according to the IK degree are realized. Impact testing is carried out in accordance with the determined mass. As stated in the above topic, this test should be suitable for the negative conditions of the environmental conditions, so the samples made of durable plastic glass or metal should result in a positive result. It is important for the purpose of protecting human health, the manufacturer and the consumer will protect themselves.

IK00 Korunmuyor
IK01 0.14 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 56 mm üzerinden düşen 0.25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK02 0,2 ​​jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 80 mm yukarısından düşen 0,25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK03 0,35 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 140 mm yukarısından düşen 0.25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK04 0,5 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 200 mm yukarısından düşen 0.25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK05 0,7 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 280 mm yukarısından düşen 0,25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK06 1 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 400 mm yukarısından düşen 0.25 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK07 2 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 400 mm yukarısından düşen 0,5 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK08 5 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 300 mm yukarısından düşen 1,7 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK09 10 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 200 mm yukarısından düşen 5 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.
IK10 20 jul darbeye karşı korumalı
Etkilenen yüzeyin 400 mm yukarısından düşen 5 kg kütlenin çarpmasına eşdeğerdir.

bottom of page