top of page
  • TS EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir

TS EN 60598-2-4

Bu standart sabit bir yere bağlı olarak kullanılmayan aydınlatma ürünlerini kapsamaktadır. Standartların gerektirdiği şekilde bu armatürler bir besleme kablosu ve fişle donatılmak zorundadır. Standardın ek maddelerine uygunluğun da sağlanması gerekmektedir. Örnek olarak masa lambaları , zemin üzerinde kullanılan lambaderler ve kullanıcının değişik amaçlarla kullanabileceği bir yüzeye sabitlenmek zorunda olmayan armatürler bu standardın kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

41377-oznur-elektrik-aydinlatma-a-s-1.jp
bottom of page