top of page

Makina CE Belgelendirilmesi Nasıl Yapılır 

Makina CE Sertifikası ve Belgesi 2006/42/AT Makina Güvenliği Yönetmeliği Hakkında Yazı

1993 Yılında yayınlanan Makina Direktifi, iki yıllık  geçiş döneminden sonra  1995 yılı itibari ile de tam olarak uygulamaya başlanmıştır. Bir makinenin Etiket üzerinde CE İşareti taşıması O makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin Avrupa Birliği Ülkeleri içerisinde satılabileceğini gösterir. Her makine üreticisinin zaman zaman karşı karşıya geldiği ve içinde çıkamadığı sorunların başlangıcı, müşterisinin alacak olduğu ürünü için kendisinden 2006/42/EC Makine Emniyeti yönetmeliğine göre Makina CE sertifikası istemesi ile başlar. Bu direktif kapsamında her makine için  CE işareti taşıyan bir etiket ve ilgili yönetmeliğin gerekliliklerine göre temin edilmiş CE belgesi  bulundurulmalıdır. Yönetmeliğin EK 1 “TEMEL Sağlık Güvenlik Gereklilikleri” ne göre tam olarak uygulanır ve testleri gerçekleştirilirse makinalara CE sertifikası alıp CE işareti iliştirebilir.


Makine güvenliği yönetmeliğine göre bir makinenin tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Yapılan Bu Standart EN 12100 Risk analizi standart göre Testler Gerçekleşir.

Aşağıda makina CE testlerinden bazıları verilmiştir:

* Makina Elektriksel İzolasyon Testi
* Makina Elektriksel Yüksek Gerilim Testi
* Makina Elektriksel Kaçak Akım Testi
* Makina Elektriksel Toprak Hattı Süreklilik Testi
* Makina Elektriksel EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
* EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
* EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
* EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
* EN ISO 4413, 4414, Hidrolik, pnomatik sistemlerin kontrolü
* Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması

Makina Riskli Ürün grubu olarak , 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise CE Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası belgesi yeterli olacaktır.

Örnek Vermek gerekirse Ahşap işleme makinaları CE Belgesi kapsamında eğer yönetmelik gereği el ile beslemeli makinalarda kesinlikle onaylanmış kuruluş CE Belgesi gerekmektedir.

Makina CB Belgelendirilmesi Nasıl Yapılır 
Ptc Ürün test ve Belgelendirme firmamız Makina CE Belgesi için Önce IEC 60204-1 Makina güvenlik testlerine TÜRKAK Akrediteli yaptıktan sonra 

bottom of page