top of page
emctestinedirrrr.png

EMC TESTİ

 

2004/108/EC ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

 

Elektromanyetik uyumluluk yönergesi elektrik ve elektronik sektöründeki organizasyonlarda geçerlidir. Bu yönergeye göre bu endüstrideki ürünler belli emisyon ve bağışıklık sınır değerine sahip olmalı ki, Avrupa pazarında serbest ticareti yapılabilsin. Bir yandan elektrikli ve elektromanyetik cihazların operasyonu sonucu oluşan elektromanyetik parazitler diğer telsiz ve telekomünikasyon cihazlarına zarar vermemelidir. Diğer yandan kendileri yüksek bir elektromanyetik uyumluluk göstermelidir ki öngörülen kullanım amacı için hatasız çalışsın.

 

Kapsam;

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı ; Radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli / elektronik cihazlar ile sistemlerin standart ve düzenlemelerle belirlenen normal elektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çalışmasını hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek ve kendı de diğer bozulamlardan etkilenmeyecek şekilde yeterli seviyede yapısal bağışıklığa sahip ve elektrik dağıtımı ağlarının kendilerine ve beslenmiş oldukları teçhizat ile telekomünikasyon ağlarının kendilerini ve bunalra bağlı cihazları etkileyen elektomanyetik bozulmalarda korunmuş olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmeleri sağlanmaktadır.

 

Madde 2- Bu yönetmelik, elektro manyetik bozulmaya neden olan ve/veya bu tür bozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve/veya bu cihazlara ilgili korunma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE İşaretlemesi prosedürlerini kapsar. Belirli cihazların bu Yönetmelikte belirtilen koruma şartları, bu cihazlara ait özel yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, bu cihazlar veya korma şartları konsusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulamaz. Radyo amatörleri tarafından kullanılan radyolar (telsizler), Uluslar arası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 1. Maddesindeki radyo düzenlemelerinin 53 nolu tanımına göre cihaz ticari olarak piyasayada, bulunmuyor ise, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Emc Testi Nedir , EMC Testi Nasıl Yapılır , EMC Testi Nerede yapılır , EMC Testi Ücretleri 

bottom of page