top of page

AKREDİTASYONLU IP Testi ve Laboratuvarı 

Çevresel Testler - IP Testleri ve İklimlendirme Testleri

IP Koruma Sınıfı Nedir? Seviyeleri Nelerdir?

 

Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerde IP (Ingress Protection) sınıfı son derece mühim bir bilgilendirme kodudur. IP koruma seviyesi, bu cihazların dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğunu anlatan koruma sınıfıdır. Elektrikli ve elektronik bir ürün imal eden firmalar , bu cihazların hangi çevresel şartlar altında güvenli çalıştığını test etmek, net olarak tespit etmek ve bu bilgiyi kullanıcılar ile paylaşmak zorundadır.

IP Sınıflandırma sistemi genelde iki basamaklı sayıdan oluşmaktadır. Bu sayının birinci sekmesi, elektrikli veya elektronik ürünün dış ortamdan gelen sert etkenlere karşı muhafaza seviyesini, ikinci sekme ise dış ortamdan gelen sıvı etkenlere karşı koruma seviyesini belirtmektedir. Cihazların kullanıcı güvenliğini sağlaması, çalışma performansını ve mukavemetini göstermesi bakımından uygun koruma sınıfında olması gerekmektedir. Bu rakamlar yükseldikçe cihazın koruma sınıfının o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Bazı cihazların etiketlerinde IP koruma sınıfı üç basamaktan oluşmaktadır. Üçüncü basamak, cihazın mekanik etkilere karşı koruma sınıfını belirtmektedir. Ancak bu basamak çok kullanılmamaktadır.

IP koruma sınıflandırması şu şekilde örneklenebilir:
IP 54 koruma sınıfına ait bir elektriksel malzemenin koruma derecesi :
– 5 rakamı katı cisimlere karşı dayanım
– 4 rakamı ise sıvılara karşı dayanımı belirtir.

En çok uygulanan IP dereceleri IP40, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68 olarak

belirlenmektedir.

Birinci Rakam Katı Cisimlere Karşı Olan Koruma Derecesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Çapı 50 mm (5 cm) olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere elin dışı, kalın bir boru, sopa... ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

2. Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere parmak, dolmakalem arkası... ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

3. Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tornavida, ortalama bir kablonun erkek ucu... ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma4. Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tel, kalem ucu... ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

5. Toza karşı koruma: Tehlikeli bölümlere toz girişini zarar vermeyecek düzeylere indirme.

6. Toz geçirmez: Toz girişi tam anlamıyla engellenmiştir.

 

İkinci Rakam  Sıvılara Karşı Olan Koruma

1. Düşey olarak düşen su damlasına karşı koruma: Tavandan ya da başka bir yerden cihaza dik olarak damlayan suya karşı koruma.

2. Mahfaza 15° ye kadar eğik olarak düşen su damlalarına karşı koruma: Rüzgârlı havada yağan yağmur ve benzerlerine karşı koruma.

3. Su püskürtmesine karşı koruma: Fıskiyeden, yangın alarm suyundan gelen ya da bu şekilde geliş açısı olan sulara karşı koruma.

4. Su sıçramasına karşı koruma: Yerden sıçrayan, tavandan damlayan, rüzgarla gelen... her yönden sıçrayan sulara karşı koruma.

5. Su fışkırtmasına karşı koruma: Hortumdan gelen su gibi tazyikli sulara karşı koruma.

6. Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma: İtfaiye hortumu ve bu şiddetteki tazyikli sulara karşı koruma.

7. Suya 30 dk’dan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık: Suya düşmeye, kısa süreli su baskınlarına karşı koruma.

8. Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma: Su içinde uzun süre çalışabilme özelliği.

IP kodları genellikle 2 basamaklı olduğu için 2 basamaklı olanlarını bir örnekle inceleyecek olursak: IP66
- 1. basamağındaki ‘6’ dan katı cisimlere karşı korumasının toz geçirmeyecek seviyede olduğunu
- 2. basamağındaki ‘6’ dan sıvılara karşı korumasının güçlü su fışkırtmasına karşı koruma düzeyinde olduğunu anlıyoruz.

 

Üçüncü Rakam Mekanik Etkilere Karşı dayanıklı

 

Cihaz muhafazasının mekanik zorlamaya karşı koruma özelliği yoktur.

0,225 j(joule)’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

15 cm yükseklikten düşen 150 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.

0,375 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

15 cm yükseklikten düşen 250 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.

0,5 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

20 cm yükseklikten düşen 250 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır

2 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

40 cm yükseklikten düşen 500 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.

 20j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

40 cm yükseklikten düşen 1.5 kg’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.

20 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık.

40 cm yükseklikten düşen 5 kg’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.

0 :  Herhangi bir koruma yok
1 :  0.225 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 150 gramlık bir cismin 15 cm düşmesine eşdeğerdir. )
2 :  0.375 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 250 gramlık bir cismin 15 cm düşmesine eşdeğerdir. )
3 :  0.5 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 250 gramlık bir cismin 20 cm düşmesine eşdeğerdir. )
4 :  2 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 500 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine eşdeğerdir. )
5 :  6 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 1500 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine eşdeğerdir. )
6 :  20 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı ( 5000 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine eşdeğerdir. )

IP Su koruma testi IPX9 kadar PTC Laboratuvarımızda Akreditasyonlu olarak gerçekleşir.

Ürün etiket bilgilerine göre raporlanır ve son kullanıcıya müşteriye ulaşmadan önce

IPSu Testinden geçip geçmediği bilgisi tarafımızdan verilmiş olur.

IPXX Olarak değerlendirildiğinde ilk X Harfi Toza karşı sonraki X harfi suya karşı yapılan koruma sınıfını belirler. Üretici tasarlayarak ürettiği ürünün IPXX Koruma sınıfını kendisi ürün etiketi üzerinde beyan ederek gösterir Örnek ( IP65 , IP45 , IP 66 , IP67 , IP 68 ) Gibi , Çoğunlukla dış mekan aydınlatmalar IP65 Olarak belirlenir.

Koruma sınıfınızı bilmiyorsanız IPX1 Den başlamak kaydı ile üst testlere kadar çıkabilir tabi bu fiyat açısından farklı olacaktır.

IPXX Su koruma testi fiyatı ,

Normalde her bir koruma sınıfına göre değişiklik gösterir. Fiyat teklifi almak için Hızlı iletişime geçebilirsiniz.

+90 555 852 56 69

ozcan@ptctesting.com

ıp.jpg
IMG_3673.jpg
IMG_7945.JPG
bottom of page