top of page

                                                                         GONYOFOTOMETRE ve LM-79-08 Testleri


Işık Akısı (Lümen) Nedir, Nasıl Ölçülür? 

Aydınlatma Armatürleri ve Aydınlatma Lambaları  Katı Hal Aydınlatma Armatürleri için Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler ANSI IES LM-79-19

LED Lighting Goniophotoeter

Lümen Test ve Ölçümleri

Küre ve goniofotometre arasındaki lümen testi farkı arasında ürünün kullanım alanına göre değişkenlik göstermektedir.

IEC-79-19 Lümen testine göre Hangi Test ve Deneyler yapılır 

DGC , Çevre Şartları ve Sembollerin Tanımları 

Deney Standartları

Deney Ekipmanları

Deney Sonuçları ve koşullar 

Fotograflar bulunmaktadır.

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLERİDE

Ölçülen Güç , Ölçülen Gerilim , Ölçülen Akım ,Güç Faktörü, Ölçülen frekans ,Ortam sıcaklığı Bağıl Nem , Stabilizasyon süresi bulunmaktadur.

FOTOMETRİK Ölçüm Sonuçlarında ise 

Toplam Işık Akışı 

Maximun ışık şiddeti

Armatür Etkinkiği değerleri bulunmaktadır.

ANSI / IES LM-79-19 GÜNCEL STANDARTA GÖRE TÜRKAK Akrediteli Test Ölçümleri ve Raporlama Hizmeti

Gonyofotometre , aydınlatma ürünlerinin B-Beta ve C-Gama eksenlerinde döndürülerek aydınlatma armatürünün ışık yoğunluğu dağılımı , ışık verimliliği , UGR tablosu vb. ölçümleri yapar. Hassas açılı motor ve ölçüm dedektöründen oluşan gonyofotometre ; led armatürlerin (yol – cadde, gömme ,sıvaüstü ,projektör vb. ), flüoresanlar , lambaların ölçümünü yapmaktadır.  

En iyi sonucu elde etmek içim ortam sıcaklığı 25°C olmalıdır. Test cihazının bulunduğu ortam ışığı yansıtmaması özelliği ile mat renkte ( siyah ) olmalıdır.

Gonyofotometre cihazı aydınlatma ürünleri yanı sıra otomotiv ve trafik levha sektöründeki ürünlerinde elektriksel, fotometrik ve performans testlerininde ölçümünü almaktadır.

Test sırasında dedektör sabit kalır ve armatür tüm alanın ışık yoğunluğu dağılımını elde  etmek için dikey ve yatay eksenlerin etrafında döndürülerek ölçüm alır. Doğru bir ölçüm için armatür gonyofotometre cihazına doğru bir şekilde ve en etkili konumda yerleştirilmelidir. Aynı değerlere sahip olmayan her bir armatür için ayrı ayrı ölçüm alınmalıdır.

Özellikler:

 • EN 13032-1 Madde 6.1.1.3  ‘ e uygunluk.

 • Test numunesi  (γ)  ± 180° (veya 0 ~ 360°) açı ile ve (C) ± 180°(veya 0 ~ 360°) açı ile dönmektedir.

 • Açının doğruluğu ise 0.1 ° dir.

 • Yazılım dosyasını CIE, IES, LDT dosyaları ile görülebilir.

 • Max ağırlık  50Kg ‘ dır.

 

GONYOFOTOMETRİ SONUCU PARAMETRELERİ

 • Işık Akısı (F)

 • Işık Şiddeti (cd)

 • Işık Şiddeti Dağılımı

 • Armatür Etkinliği

 • Aydınlatma Enerjisi

 • Işık Akısı Yoğunluğu

 • Elektriksel Ölçümler

 • CIE

 • Kullanım katsayıları – Bölgesel Boşluk Yöntemi

 • Aydınlatma Alanı Eğrileri

 • Armatür Limit Eğrisi

 • Armatür Uzaktan Aydınlatma

 • Dikey IsoLux Grafiği

 • Ortalama Aydınlık Etkin Şekli

 • UGR Tablosu

 • IESNA Armatür Sınıflandırma Sistemine Dayalı Flux Dağılım Tablosu

 • Kullanım Faktörü Tablosu

 • Bölgesel Lümen Tablosu

 • Beam Angle

Işık Akısı

Işık akısı, insan gözünün görebildiği tüm yönlere yayılan armatürün toplam ışık gücünün ölçüsüdür. Birimi lümendir (lm).

Işık Şiddeti

Işık şiddeti, belli bir yöne doğru birim açıya düşen ışık akısıdır. Birimi kandeladır.

Işık Şiddeti Dağılımı 

 

Işık şiddeti dağılım grafiği, ışık şiddetinin (cd) 0-180 ve 90-270 açılar arasındaki dağılımını gösteren şemadır. Her iki farklı grafik şeklinde de çıkmaktadır.

Elektriksel Ölçümler

Elektriksel ölçümler, test edilen aydınlatma armatürünün giriş volt , güç, güç faktörü, akım vb. elektriksel değerlerdir.

 

 


UGR Tablosu

UGR  bir diğer anlamı ile parlama indeksi , bir aydınlatma armatürünün ortam içinde ne kadar parlak olduğunu gösteren tablodur

Armatür Uzaktan Aydınlatma (Illuminance at a Distance)

 Aydınlatma armatürünün verilen aydınlatma alanının yüksekliğindeki  m² başına düşen lümen (lüx) değerini , beam angle ve field angle açısını veren grafiktir.

 Işın Acısı (Beam Angle)

Aydınlatma armatürünün aydınlık yüzeyinin varsayılan iki çizgi ile çizilir ise bu geriye kalan aydınlık alanın acısıdır.

Armatür Etkinliği (Luminaire Efficacy Rating)

Aydınlatma armatürünün verimliliği olarak da bilinir. Armatürün lümen / watt değeri ile hesaplanır.

 

 

KÜRE

Entegre küre sistemi, temel amaçları arasında bir aydınlatma armatürünün toplam ışık akısını ölçmek için kullanılan bir sistemdir.

Entegre küre sisteminde ; led armatürler(yol-sokak, lineer , gömme, projektör vb.) , ampüller, lambalar vb. aydınlatma armatürünün ölçümü alınmaktadır.

Kürenin yapısının farklı boyutları olabilir. Kürenin iç yapısının ışığı yansıtma amacı ile beyaz renkte özel boyası ile kaplı olmalıdır. Bunun yanı sıra kürenin içi tamamı ile boş bir sistemdir. Aydınlatma armatürü kürenin ortasına gelecek şekilde yetleştirilir ve ölçümü alınır.

Entegre küre sistemi ile 2π ve 4π geometri sistemi ile ölçüm alınabilmektedir.

Özellikler:

 • Entegre  küre boyama malzemesi BaSO4 kaplamadır.

 • (λ) ≥0.96 (450nm ~ 800nm) ve (λ) ≥0.92 (380nm ~ 450nm)

 • Yansıtma sayısı p~ 0.8 ve p(λ) doğruluğu <% 1.5 dir.

 • Test numuneleri hem aşağı hem de yukarı yönde monte edilebiir.

 • Test edilen numuneyi otomatik açma ve kapama.

 • Çapraz lazer ile küreye uygun yerleşme sağlama.

 • Tüm fonksiyonel lambaları çalıştırabilme. 

 

 

KÜRE SONUCU PARAMETRELERİ

 • Kromatik Koordinatlar (Chromatic Coordinate)

 • Işık Renk Sıcaklığı

 • Baskın, Tepe, Yarım  Dalga Uzunluğu

 • Renk Saflığı (Color Purity)

 • Renk İşleme İndeksi (Color Render Index)

 • Elektriksel Parametreler

 • Işık Akısı (F)

 • Armatür Etkinliği

 • Enerji Etkinlik Sınıfı (Energy Efficiency Class)

 • Fotosentetik  Foton Akısı (PPF)

 • SDCM

Enerji Etkinlik Sınıfı (Energy Efficiency Class)

Armatürün test sonucunda çıkan EEI değerine dayanarak ve istenilen standart gereği çıkan sonuç armatürün enerji sınıfını gösterir.

Fotosentetik  Foton Akısı (PPF)

Bitkinin daha verimli olması için bitkiye gelen yararlı foton akısıdır. Saniyede düşen fotosentetik foton sayısıdır.

Işık Renk Sıcaklığı

Yapay ışık kaynaklarının bir renk sıcaklığı vardır. Ve bu renk sıcaklığına göre ölçüm sonuçları çıkmaktadır. Birimi kelvin dir.

SDCM

Standart sapma renk eşlemesi , bir orta nokta kabul edilir ve aydınlatma armatürünün kabul edilen noktadan ne kadar uzak olduğu gözlemlenir. Ve bu insan gözü ile de fark edilebilir. Farklı SDCM değerlerine sahip iki farklı aydınlatma armatürünün göz önüne aldığımızda aralarındaki fark çok ise gözle görülür şekilde renklerde değişiklik olduğunu fark ederiz.

En son güncellenen Standartlardan bir tanesinde LM-79-19 dur . PTC Ürün test ve belgelendirme firmamız ANSI IES LM-79-19 standartlarına göre Güncel işlemleri yaparak Akredite olmuştur. ürün uluslar arası standartlarına göre Lümen değerlerini ölçtürmek isteyen firmalarımıza ürünleri 

Katı Hal Aydınlatma Armatürleri için Elektriksel ve Fotometrik Ölçümler yaparak akredite rapor sunmaktayız.

Tel     : +90 216 225 03 41

Mobil : +90 555 852 56 69

E-mail: ozcan@ptctesting.com

bottom of page