top of page

                CE Belgesi Genel Tanımı ;

 

           Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin Uluslararası test standartlarına göre raporları ve gerekli testlerden geçtikten sonra verilen sertifikanın adına CE Belgesi denir.

Makinalarda Güvenlik Makinaların Elektrik Donanımı-Bölüm1:Genel Kurallar

Türkiye de İlk defa Saso Standartlarına göre Test yapabilen PTC Test firmamızdır. Yapılan Bu testlerden sonra CE Belgelendirilmesi yapılabilir.

TS EN 60204-1+A1
IEC 60204
SASO-IEC-60204-1
 standartlarına göre
 Test yapıldığında yapılan testler uygun ise Akreditasyonlu bir test raporu yayınlanır . Yayınlanan bu test raporuna göre CE Sertifikası ve CE Belgesi yayınlanır. CE Belgesi üzerinde basım tarihi ve test rapor numarasına kadar herşey yazar .

CE Belgesi Geçerlilik tarihi Nedir

CE Belgesi geçerlilik tarihi demek test yapılan ürünün AR-GE noktasında değişmesi durumunda yada ürün test standartı değiştiğinde yenilenebilir. Onun haricinde Belge tarihi normalde her yıl da yenilenebilir . 5 yıllık geçerli olarakta uygulanabilir. Bu tamamen üreticinin AR-GE ile ilgili çalışmalarına bağlıdır.

         Türkiye de CE Belgesi ve sertifikası verebilmek için ürün güvenliğini belirten bir Akreditasyonlu test raporuna ihtiyaç vardır . PTC Laboratuvarı bu alanda Ürün grupları ve standartlarına göre yurt içi ve yurt dışı akreditasyonlu test raporu hazırlayarak ce belgesi veya ce uygunluk belgesi verebilme yetkisine sahiptir. Genel Anlamda ürünlerin üzerine CE İşareti vurabilmek için sertifikayı destekleyen bir test raporuna ihtiyaç vardır. Mesela ürün Aydınlatma ürünü ise iç mekan veya dış mekan olarak standartları değişir ve yapılan testlerde değişir . CE Belgesi için önce yapılası gereken ürün kataloglarını veya teknik bilgileri teknik ekibimize e-mail atarak doğru bir gruplandırma yada sınıflandırma yapılması gerekmektedir. Ana grup olarak en büyük waat değerine test yapıldığında diğer alt waat değerleri rapora ve CE Sertifikasına eklenebilir.

CE işareti Nedir.

CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur. .CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE işareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına yapılacak testlerden sonra temin edilebilir.

CE kelime anlamı olarak ‘’Conformity of Europa’’ Avrupa’ya uygunluk anlamına gelmektedir. Yani ürünlerin Avrupa birliği tarafından yayınlanmış yönetmelik ve standartlara uygun olduğunu belirten bir işaretlemedir. Türkiye henüz Avrupa birliği üye ülkesi olmasa da müzakere ülkesi olduğu için bu yönetmeliğe uyum sağlamaktadır.

CE belgesi, Avrupa Birliği teknik mevzuatına göre ürünlerin serbest piyasada ve ülkeler arası ihracatlar da dolaşımını sağlayan bir işaretlemedir. Bu belgelendirme için ürünün pasaportu da denilebilir. CE işareti bu ürünün Avrupa Birliği’nin ilgili standartlarına göre uygun olduğunu ve gerekli incelemelerden (testlerden) geçtiğini gösterir. CE belgelendirmesinde ürünün kalite ve performans değil temel güvenlik şartları incelenir. Bu yüzden bu bir kalite belgesi olarak algılanmamalıdır. CE belgesi, ürünün amacına uygun kullanımında insanlara, hayvanlara, bitkilere ve çevreye zarar vermediğini garanti eden bir belgelendirmedir.

 

CE belgesinde Kullanılan alanlar hangileridir.

 • Aydınlatma ürünkerinde Ce belgesi

 • Elektrikli ev aletleri CE Belgesi

 • Makinalarda CE Belgesi

Makine Grupları EK4 giren makinalar

Sanayi bakanlığının yayınladığı EK4 grubuna giren kesme makinaları CE Belgesi ve testler zorunludur.

Aydınlatma ürünleri

Bakanlığın yayınladığı riskli ürün grupları gibi ce belgesi ve ce belgelendirilmesi ihtiyacı mutlaka vardır

 

CE belgelendirmesini yapması için Türkiye’de laboratuvarlara gerekli yetkiyi veren kurum TÜRKAK’ tır (Türkiye Akreditasyon Kurumu). Bu akreditasyon belgelendirme firmalarının direktiflerin şartlarına göre belgelendirmeyi yapabilecek ve tarafsız olacak gibi yetkinliğe sahip olduğunu gösterir. Üreticinin ürününe CE belgesi alırken çalışacağı belgelendirme firmasının TÜRKAK tarafından akredite olduğundan emin olmalıdır. CE sertifikası ürüne yalnızca üreticisi tarafından değil aynı zamanda yetkili temsilcisi tarafından da alınabilmektedir. Yetkili temsilci; bir ürünün imalatçısı olmayan ancak satışını kendi firması adına kendi markasıyla piyasaya arz eden kuruluştur. Bu durumda ürünün imalatçısına ait bir CE belgesi olsa dahi yetkili temsilcisi kendi adına yeni bir CE belgesi almalıdır.

CE belgelendirmesinde, üreticiye veya yetkili temsilciye düşen görevler;

Ürünün kapsamına girdiği direktiflere göre Uygunluk Onayı (Declaration of Conformity) yayınlamak. Ürüne ait ilgili direktiflerin temel güvenlik şartlarına uygun olduğunu gösteren ve içerisinde ürünün kullanım, bakım talimatları ve risk analizini içeren bir teknik dosya hazırlamak. Ürünün standartlara uygun bir etiketini hazırlamak. Üretici / Yetkili temsilci bu dokümanları belgelendirme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklama zorunluluğu vardır. Bu süre belgelendirme kuruluşu için 5 yıldır.

 

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla teknik yapılarına ilişkin yönetmeliğin daha basit ve genel hale getirilmesi için kullanılan bir güvenlik işaretidir.

PTC Ürün Test ve Belgelendirme Firması, Türkiye menşeili tamamen yerli sermaye ile kurulmuş belgelendirme, test ve muayene hizmeti veren bir firmadır. Sistem belgelendirme, Tür kak akreditasyonlu CE işaretleme konusunda tecrübeli mühendis kadrosu ile hizmet vermektedir.

ce_isareti.jpg
ce.JPG

 
Örnek CE Belgesi 
CE Belgelendirmesi
CE işareti Örneği
CE Nedir
CE Nasıl Alınır
CE kapsamına gören Ürünler
CE Fiyatı nedir.
CE Belgesi Sorgula
CE Belgesi Ne işe yarar
CE Belgesi Nereden Alınır
CE Belgesi Kim Verir

 

MAKİNALARDA CE BELGESİ / CE CERTIFICATE IN MACHINES

 

              Makina CE Sertifikası, 2006/42/AT Makina Güvenliği Mevzuatı

Makina Ce Sertifikası temel amacı, makinaların yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulması sonucunda herhangibir canlı ve cansız varlığa zarar vermemesi ve insan sağlığını ve güvenliğini riske atmayacak biçimde pazara sunulmasını sağlamak için tasarım, üretim, satış süreçlerinde asgari emniyet gerekliliklerini yerine getirmesi için yönetmelikler kapsamında şartların yerine getirilmesini sağlamaktır.

Declaration of conformity, CE

             Uygunluk Beyanı, üretici tarafından ürünün ilgili devlet direktiflerinin gereklerine uygunluğunu uygun şekilde değerlendirdiğini göstermek için kullanılan bir belgedir. Bu belge, bir ürünü pazara tanıtmak için temel bir koşuldur.
Üretici, belirli bir Devlet Direktifinin (GD) belirli bir ürünün uygunluğunun değerlendirilmesine dayalı olarak bir AB Uygunluk Beyanı yayınlar (GD) AB dışındaki bölgelerden ithal edilen ürünler için AB Uygunluk Beyanı, AB AB'de veya ithalatçıda bulunan üreticinin yetkili temsilcisi veya ürünü AB pazarına en son tanıtan taraf Bir Uygunluk Beyanı çıkarmanın yanı sıra, ürünün uygunluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun numarası ile - CE işaretiyle veya CE işaretiyle seçilmiş devlet direktifleri için işaretlenmesi gerekir.

Tests of electrical safety

Her elektrikli cihaz, tüm standarda uygun olarak veya bireysel eşyalarına göre elektriksel güvenlik testlerine tabi tutulabilir. Bu testler sadece yeni ürünlerin geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası değil, aynı zamanda yeni bir ürün piyasaya sunulduğunda da çok önemlidir.
Elektrik güvenliği testlerini Çek ve uluslararası teknik standartlara veya müşterinin teknik gereksinimlerine uygun olarak sunuyoruz. CE Uygunluk Beyanı'nın hazırlanmasında temel olarak test raporları kullanılabilir.

Neden PTC Test firmasında Test yaptırılmalıdır?

Bağımsız doğrulama garantisi - iş ortakları ile olan güvenini arttırma

Kendi test ekipmanınız için maliyet tasarrufu

Personelin profesyonelliği

Uzun vadeli deneyim

Uluslararası kabul görmüş test sonuçları

Makinalar'da CE Begesi Nedir Ve Nasıl Sahip Olunur?

Makine'lere CE belgesi almak akrediteli veya yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılan testler sonucu alınması gereken bir sertifikadır. Bu testler mühendisler tarafından yapılan incelemeler sonucunda mekanik yada elektriksel aksamına göre şekillendirebilir. Mekanik kısımlarına Risk Analizi bir makina mühendisi tarafından yapılan işlemler yada elektriksel kısımlarına (60204) bir elektronik mühendisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda test yada analiz süreci başlatılır.

Elektriksel standartına göre (60204) testi bir makinada İzalosyon,topraklama yüksek voltaj gibi makinanın aksamlarına bakılarak yapılan testler sürecidir.Bu testler bitiminde üretici firmalara CE belgesi sunulmaktadır.Bu belge ile ihracat yada iç piyasada yapılan satışlar artırılmış ve ürün kalitesi yükseltirmiştir.

Yeni Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35 / EU)

Avrupa Düşük Voltaj Direktifinin (LVD), 2014/35 / EU şartlarını yerine getirmek CE İşaretleme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Elektriksel Güvenlik testi CE İşareti'nin merkezi bir parçasını oluşturur ve değerlendirme, bir ürünün güvenli olacak şekilde tasarlanıp üretildiğinden ve kullanıcı için tehlike oluşturmayacağından emin olmayı amaçlar.

Üreticilerin CE işaretlemesi için Avrupa Düşük Voltaj Direktifine (LVD), 2014/35 / EU'ye uygunluk göstermelerine olanak sağlamak ve ürünlerini piyasa bilgisine vermeleri için güven vermelerini sağlamak için Avrupa standartlarına uyumlaştırılmış elektriksel güvenlik testleri sunuyoruz ürünlerinin kullanımının güvenli olduğunu

Elektrik güvenliği değerlendirmeleri ve 7 yılı aşkın bir süredir Uluslararası (IEC), Avrupa (EN) standartlarına uygunluk testleri yapıyoruz ve CE işaretine ek olarak, CB pazarında küresel pazarlara erişmenize yardımcı olabilir. TÜRKAK onaylı test laboratuvarı dahil kapsamlı test tesislerine sahibiz.

CE sertifikasına Sahip olabilmek için Elektriksel ürün güvenliği standartlarına göre PTC test laboratuvarı gibi akredite laboratuvarlarda ürünlerinizin test raporunu oluşturmanız gerekmektedir. Gerekli testler yapıldıktan sonra CE Sertifikalandırma işlemleri başlar .

CE Belgesi ve Düşük Gerilim için LVD Testi test edilmesi, belgelendirilmesi PTC firması gibi akredite bir sağlayıcı tarafından tamamlanmalıdır.

PTC ürün Test ve Belgelendirme firmamız 2019 yılı içerisinde gerekli alt yapıyı oluşturarak Ülkemiz için Büyük bir atılım yapmıştır. firmamızın 2020 yılı hedeflerinde uluslar arası CTBL ve CB Belgesi ve CE Belgelendirma çalışmaları çalışmaları işin sonuna gelmiştir. Mesela Örnek vermek gerekirse,

 • Elektrikli ev aletlerinde CE Belgesi ve CB Belgesi 

 • Makinalarda CE Belgesi ve CB Belgesi

 • Yönlendirme tabelalarında CE Belgesi ve CB Belgesi

 • Aydınlatma Armatürlerinde CE Belgesi ve CB Belgesi

 1. Taşınabilir Armatürler CE sertifikası 

 2. Gömme Armatürler CE sertifikası 

 3. Yol ve Cadde Aydınlatma Armatürleri CE sertifikası 

 4. Projektörler CE sertifikası 

 • LED Modülleri

 • Lamba kontrol düzeni

 • Lamba Kontrol Düzenleri

 • Çekiç Deneyleri 2J kadar

 • Nihai ürünler

 • Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Deri veya saç bakım cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Pompalar

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Sıvı Isıtma cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Kızartıcılar, ızgaralar ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Oda Isıtıcıları

 • Aydınlatma Armatürleri ve Aydınlatma Lambaları

 • Ev vb. yerlerde kullanılan Fiş ve Prizler

 • Sıhhi Tesisat Ürünleri Sıhhi Tesisat Armatürler

 • Sıhhi Tesisat Ürünleri Sıhhi Tesisat Armatürler

 • Sıhhi tesisat armatürleri - Tip 1 ve Tip 2 su besleme sistemleri için duş başlıkları

ürün Grupları CE Belgesi ve CB Belgesinde test raporlarını akreditasyonlu olarak yayınlayarak CE Belgesi deklarasyon tarzında yayınlanabilir.

CE Belgesi ve Ürünlerinizin uluslar arası kalitesini ölçtürmek için aşağıdaki bilgilerden hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

                                   
                                    CE işareti, PTC test ve laboratuvar kurumumuz tarafından TÜRKAK Akreditasyonlu olarak gerçekleşen uluslararası standartların içerikleri geliştirilmesi ve son kullanıcıya ulaşan tüm ürünlerin testleri gerçekleştikten sonra CE Belgelendirilmesi yapılmaktadır. Ce Belgelendirilmesi ürün güvenliği deneylerinden geçen numunelerin gerek LVD Testleri (Low Voltage Directive-LVD) , Gerek IP su Koruma testleri, Gerekse EMC (Elektromanyetik uyumluluk testleri ) yapılarak ürünler testten geçtikten sonra verilen uluslararası sertifika adı CE Belgelendirilmesinden.‎
Birçok ürün Avrupa ekonomik alanda satılmadan önce CE işareti gerektirir. CE işareti ürünün değerlendirildiğini gösterir. Avrupa birliği pazarında satılacak bir ürünü eğer Avrupa direktiflerinin birini veya birkaçını kapsıyorsa CE markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.

   CE sertifikası Avrupa Birliğinde üretilen ve Avrupa Birliği direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi Avrupa üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin Avrupa birliği içerisindeki satılabilmesi için de gereklidir.

Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı ve pazarlamayı sağlar. Sanayiciler Ulusal ve Uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için ürünün üzerine CE işareti koyması mecburiyettir . CE işareti ürünün Avrupa Birliği Teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir. Bir çeşit ürün pasaport işlevi görür. Kesinlikle kalite markası veya garanti belgesi değildir .

 Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilemezler ve kalitesiz olarak kabul edilirler . Ürün Avrupa Birliği Ülkelerinde normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya koymak geri çevrilmesi mümkün değildir . Yeni yaklaşım direktiflerinin uygunluğunun bir göstergesidir . Bu nedenle CE sertifikası Avrupa Birliği dışında üretilen ürünler için bir pasaport niteliğindedir .

CE BELGESİ NASIL ALINIR ?

 

       CE işaretlemesi sadece Avrupa Birliği yeni yaklaşım yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerle ilgilidir . Dolayısıyla üretici öncelikle ürünü ile ilgili yönetmelikleri belirlemelidir.

         Yeni yaklaşım yönetmelikleri ürünlerin  sağlaması gereken temel emniyet gerekleri ile birlikte ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerinde tanılandırmaktadırlar.

         Ürünler tek bir yönetmelik kapsamına girebileceği gibi birden fazla yönetmeliğin kapsamına da girebilirler. Bir ürünün birden fazla yönetmeliğin kapsamına girmesi halinde ürün kapsamına girdiği yönetmeliklerin tamamının gereklerini sağlamak durumundadırlar . Üreticiler daha sonra ürünleriyle ilgili harmonize standartları belirlemelidirler .  Her ne kadar harmonize standartlara uyum zorunlu olmasa da harmonize standartlar yönetmeliklerindeki temel emniyet gerekliliğini karşılayacak şekilde hazırladıklarından yöneticilerin işini kolaylaştırırlar ve yöneticilerin büyük bir çoğunluğu tarafından da tercih edilirler. CE işaretlemesi süreci temel olarak iki aşamadan oluşur .

       Birinci aşama tasarım aşamasıdır . Bu aşamada teknik dosya ile birlikte ip tipi temsil eden numunenin ilgili yönetmeliğe uygunluk değerlendirmesi  yeni tasarım kontrolleri ve tip inceleme testleri yapılmakta , uygunluk halinde tip inceleme sertifikası düzenlenmektedir , dolayısıyla üretici bu aşamada ürününü ilgili yönetmeliklere ve harmonize standartlara uygun hale getirmelidir .

 

         Uygunluk değerlendirmesinin 2. aşaması üretim aşamasıdır . Üretici bu aşamada tasarım aşamasında onaylattığı tipe uygun üretimi gerçekleştirmelidir. Her iki aşamada da uygunluğun sağlanması halinde CE işareti üretim sürecinin sonunda bizzat üretici tarafından ürün üzerine iliştirilir. Ürün tamamlanmadan ürün üzerine CE işareti iliştirilmez. Yeni yaklaşım yönetmelikleri temelde düşük riskli ürünler için ayrı yüksek riskli ürünler için ayrı olmak üzere değişik uygunluk değerlendirme modülleri belirlemektedir. Bu nedenle yönetmelikler üreticiler için ürünü taşıdığı risk kategorisine bağlı olarak farklı modül seçenekleri sunmaktadır. Üreticiler bu seçeneklerden ürünlerine uygun modül veya modül kombinasyonları seçenek uygunluk değerlendirme süreçlerini tamamlamaktadırlar.

        Düşük riskli ürünlerde CE belgesi ;

 -Ürün tasarımı ve üretimi yönetmeliğe uygun olarak gerçekleşir.

-Ürünün temel emniyet gereklerini karşıladığını göstermek için gerekli testler yapılır.

-Ürünle ilgili teknik dosya oluşturulur .         

-AT uygunluk beyannamesi düzenlenir.

-Ürüne CE işareti eklenir.

 

     Ürünün taşıdığı düşük risk dolayısıyla bu çalışmalar sırasında onaylanmış kuruluş katılımı gerek olmadan CE işareti yanında onaylanmış kuruluş numarası yer almaz .

 

        Yüksek riskli ürünlerde için üretici, önce yönetmeliğe uygun olarak ürün tasarımını yapar ve prototipi üretim daha sonra ürün ile ilgili teknik dosyayı oluşturur. Tipi temsil eden bir numune ile onaylanmış kuruluşa başvurur , onaylanmış kuruluş teknik dosyanın ve kendine sunulan numunenin yönetmeliğin temel emniyet gerekliliğini karşıladığı göstermek için gerekli uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını tamamlayarak AT tip inceleme sertifikası düzenler onaylanmış kuruluş daha sonra üretim aşamasından ürünün onaylanan tipe uygunluğunu denetler ve tipe uygunluk sertifikasını düzenler , onaylanmış kuruluş üreticiye ürünün üzerine CE işareti iliştirmesine izin verir . Ürünün taşıdığı yüksek risk dolayısıyla bu çalışmalar sırasında onaylanmış kuruluş katılımı zorunlu olduğundan CE işareti yanında onaylanmış kuruluş numarası da yer almalıdır.

CE İŞARETİNDE SAHTEKARLIK VAKALARI

 

Özünde teknik ürünlerin Avrupa içinde serbest dolaşımı için adeta bir vize belgesi işlevi gören CE-İşaretinin ürünlere yasadışı şekilde konulduğu da gözlenmektedir. Burdaki amaç Avrupa dışında üretilen ve standartlara uymayan ürünleri gümrük birliği sahasına sokmaktır, Türkiye de bu durumdan zarar görmektedir. Bilinen bir vaka Fransızca "Conformité Européenne" kelimelerinin kısaltması olan CE'nin "China Export" (Türkçe: Çin ihraç malı) ibaresinin kısaltılması şeklinde ve orijinal inden ayırt edilemeyecek boyut ve şekilde ürünün üzerine markalanmasıdır. Sahtekarlığı yapanlar bu sayede kendilerini savunacak hukuki bir zemin elde etmeye çalışmaktadırlar.

Bir diğer durumda ise ürün teknik doküman hazırlanmadan CE-İşareti ile markalanmak tadır. Güvenlik ile ilgili yönetmelik ve standartlara uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin önce üreticiden teknik dokümanı istenmekte, 15 gün içerisinde teknik doküman Avrupa mahkemelerine ulaştırılmazsa ürünün satışı dur durulabilmekte, gerektiğinde kullanıcılardan geri çağrılmaktadır. Bu durumda üretici ve/veya onun Avrupa'daki temsilcisi tazminat talepleri ve Avrupa'da bir daha ürün pazarla-yamamak gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

 

MAKİNELERDE CE BELGESİ

 

Makine CE Belgesi Avrupa Birliği’nin makine endüstrisi alanında ihracat yapan yabancı yatırımcılardan üretilen makineler için istediği belgedir. Bu belge, makinenin; üretiminde, kurulumunda ve kullanımında insan ve çevre sağlığını koruma altına alacak şekilde üretildiğini kanıtlayan bir sertifika türüdür. Belgelendirilmemiş makinelerin, Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlarında pazarlanması ve satışa sunulmasına izin verilmemektedir.

 

MAKİNE CE BELGESİ’NİN AMACI

 

     Makinelerin kullanım talimatlarına uygun şekilde kurulduğunda insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemediğini göstermek amacı ile geliştirilen bir yasadır. Buna göre makine üreticileri bir ürünü piyasaya sürmeden önce;

 • Ürün ile ilgili teknik dosyayı hazırlamalıdır,

 • Makine ile ilgili kullanım talimatlarını hazırlamalıdır,

 • Uygunluk değerlendirmesi için gerekli test ve analizleri tamamlamalıdır,

 • AT Uygunluk Beyan’ını ürüne uygun şekilde hazırlamalıdır,

 • Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra makineye CE işaretini iliştir mealidir.

CE Belgesi Nasıl Alınır

Aydınlatma Ürünlerinde CE Belgesi LVD TS EN 60204-1 Akrediteli raporlar ile birlikte alınırsa geçerli olacaktır.
Aydınlatma Ürünlerinde CE İşareti Ptc test firmamız tarafından yetkilidir.
Aydınlatma Ürünlerinde ve Diğer ürün gruplarında CE sertifikası PTC Test ile birlikte verilir.
CE Damgası makina veya aydınlatma ürünlerine vurulabilmesi için PTC Test firmamızdan Akrediteli rapor alınmalıdır.
Yukarıdaki yazıda CE uygunluk Belgesi örneğini görebilirsiniz
İstanbul Anadolu yakası veya Avrupa yakası CE Belgesi veren firmalar arasında En yetkili PTC Test firmamızdır.

Unlu Gıda Makinaları için TÜRKAK Akrediteli CE Belgesi Hazırlanması

 

Firmanızın Makine grublarına göre PTC Ürün test ve Belgelendirme firmamızdaki Teknik arkadaşlar Yerinde elektriksel güvenlik testlerini gerçekleştirdiklerinde çıkan değerleri Raporlarlar ardından CE Belgeniz Yayınlanır

Unlu Gıda Makinaları CE Belgesi için Gerekli olan evraklar

1-) Teklif sözleşme formumuz

2-) Makine teknik katolog

3-) Firma bilgileri ve başvuru formu

 

Glow-Wire Kızaran Tel Testi

Ptc Ürün test firmamız Plastik malzemelere Kızaran tel yanma güvenlik Testini TÜRKAK Akrediteli olarak yapmaktadır. 650 °C Glow-Wire test according to IEC/EN 60695-2-11 Standartına göre testleriniz gerçekleşir.

MAKİNE CE BELGESİ VE AB PAZARLARI

 

     Dünya pazarlarının 1/3 üne sahip AB Makine üretim sektörü 170.000 firma ve 3.3 milyonun üzerinde çalışanı ile Avrupa'nın en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi konumundadır. Makinelerden kaynaklanan kaza riskini en aza indirmek AB’nin olmazsa olmaz politikalarındandır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir.  Makine Yönetmeliği makineleri, değiştirilebilir ekipmanı, güvenlik aksamlarını, kaldırmaya yardımcı teçhizatı,  zincirleri, halat ve kayışları, mekanik aktarma tertibatlarını ve kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

     Eğer ürün, Makine Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise Ce Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

MAKİNE CE BELGESİ NASIL ALINIR?

 

      Makine CE Belgelendirilmesi yapmak için AB tarafından akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş kurumlara başvurulması gerekmektedir. Ürünlerin uygunluk testi, teknik dokümanlar ve diğer konularda deneyimli olan firmamız ile iletişime geçerek üretimlerinizin AB pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmasını sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için gerekli evraklar hakkında detayları öğrenmek için çağrı merkezi numaramız dan ulaşabilirsiniz.

CE Belgesi Hakkında Yazılanlar ve Düzenlenmesi ile ilgili Test ve Sertifika süreci ;

Ce belgesi bir kalite belgesidir. Ce Belgesi Ürünün güvenilirliğine bakılır . Ürünün dayanıklılığına bakılır. Ptc Laboratuvarı olarak T türkiyede ve Dünyada ürünlerin elektriksek güvenliği ve son kullanıcıya ulaştığında insan sağlığı ve tehlikelere karşı üretim aşamasında sorunların giderilmesi için gerekli uluslar arası standartlara göre yapılan test işlemlerinden sonra verilen sertifika ve belgedir.

Aydınlatma Ürünleri için CE  İşaretlemesi ve Gereklilikleri


• “CE işareti” kısaca nedir, neden önemlidir, Türkiye’deki CE işareti  uygulaması Türkiye’de ne zaman başlayacak? CE işareti” olmazsa ne  olur?
• Hangi ürünlerde bu işaret bulunmalıdır? CE Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) nedir? Fonksiyonu nedir?
• CE işareti” nin ürüne iliştirilmesinin yolları nelerdir? Üreticilerimizin ne  yapması gerekmektedir?
• Her Yeni Yaklaşım Direktifi ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirir mi?
• Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Nedir? Tarihçesi ve Türkiye İle İlişkiler
• AB Standardları ve Mevzuat, Standartların Harmonizasyonu ve Yeni 
Yaklaşım Direktiflerinin yorumlanması
• CE İşaretlemesi ve Mavi Rehber
• Aydınlatma Ürünleri için uygunluk olması gereken tebliğler ( LVD – EMC –EKO TASARIM – ENERJİ ETİKETLEMESİ)

AT UYGUNLUK BEYANI ( EC DECLERATION OF  CONFORMITY )

 

Avrupa Uygunluk Beyanı CE Belgesi veya sertifikasının diğer adıdır. üretici ürettiği ürünlere kendi iş yerinde veya fabrikasında uluslararası standartlara göre test laboratuvarı kurarsa ve bu laboratuvarı bağımsız bir şekilde ürünler test yaptıktan sonra raporlar ise yaptığı o raporlara istinaden AT Uyguluk belgesi kendi içerisinde yayınlayabilir tabi bu ürün gruplarına göre değişmektedir.


•İmalatçının veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisinin ad ve adresi.
•Cihazın tarifi
•Harmonize standartlara atıf.
•Yerine göre , uyulduğu beyan edilen spesifikasyonlara atıf.
• İmalatçı veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüde bulunmaya yetkili kişinin belirtilmesi ve bu kişinin imzası.
•CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı 

Tel     : +90 216 393 55 61

Mobil : +90 532 357 12 30

E-mail: ozcan@ptctesting.com

bottom of page