top of page

                                                                                         TS EN 60112

TS EN 60112 Standardına göre yapılan teslerde asıl amaç elektirik akımı ile çalışan bölgelerde zamanla sadece nemin yanısıra aynı zamanda zayıf derecede malzeme,orta derecede malzeme ve iyi derecede direç sağlayan malzemeler arasında farkında belirlenmesi sağlanmış olunur bunların yanısıra oluşabilecek korozyonun kulanılan plastik malzemeye göre iletken parça şekline geçip geçmeme durumunun konturolüdür. Numunelerin elektriksel kısımlarında Elektrik zorlaması ve elektrolitik kirlenmenin birleşik etkisi sonucu bir katı yalıtım malzemesinin yüzeyinde ve içerisinde meydana gelen, iletken şekilde gelişmiş oluşumlar insan hayatını,üreticiyi ve tüketiciyi tehtit eder.Bu standard, donanımın bölümleri ve alternatif akım kullanan malzeme plakalarından alınan parçalar,üzerindeki katı yalıtım malzemelerinin yüzeysel kaçaklar ile ilgili dayanıklılık ve mukayese durumunun belirlenmesi ile ilgili deneyi kapsar.Bu standard gerektiğinde aşınmanın tayinini sağlar. Yüzeysel kaçak dayanıklılık durumunu malzemelerin ve imal edilen bölümlerin kalitesinin konturolü için vasıta olması yanında, bir kabul kriteri olarak kullanılır. Yüzeysel kaçak mukayese şekli esas olarak malzemelerin özelliklerinin karşılaştırılması ve temel karakteristiği için kullanılır.

TS EN 60598-2-22

 

 Acil aydınlatma armatürleri sıklıkla kulandığımız armatürler olmasada krıtik zamanlarda ençok ihtiyaç duyulan armatürlerdir bu sebeple çalışma prepsiplerine uygun olmalıdır.acil aydınlatmayı sağlamak için kullanılan floresan lambalar, belirtildiği gibi ışıltılı yol vericilerin yardımı olmaksızın acil modda çalışmalıdır. Bu tür yol vericiler, acil

mod esnasında devrede olmamalıdır. Gömülü ışıltılı yol vericilere sahip olan floresan lambalar ile acil aydınlatma yapılmamalıdır.Uygunluk, muayene ile doğrulanmalıdır.

Acil aydınlatma armatürlerinde bulunan acil lambaları ve kontrol birimlerini çalıştırmak içinkullanılan lamba kontrol düzeni, ve ilgili olan standarda uygun olmalıdır.

Acil aydınlatma armatürleri, armatür içerisindeki herhangi bir arıza durumunda armatürün besleme kaynağından bağlantısını kesen bir koruyucu düzen ile donatılmalıdır.TS EN 60598-1 genel standardında olduğu gibi bütün tesler acil aydınlatma armatüründe mevcut olması durumunda  uygulanacaktır.

TS EN 60695-2-11

 

TS EN 60695-2-11 Testi uygun koşullar sağlanarak numunelerin plastic olan kısımlarına uygulanmaktadır,numunede kulanılan plastik malzemenin kalitesi ne derecede iyi isi yapılan testlerin sonucuda iyi seviyede olmaktadır. testin sayesinde tutuşma ve yanabirliğe olan direncide belirlenmiş olur,aynı zamanda elektriksel olarak enerjilendirilen bileşen bölümünün neden olduğu tutuşmayı tespit etmek veya tutuşmazlığını ortaya koymak İnsan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kulanım alanıda bu şeklde belirlenmiş olacaktır, aynı zamanda bu sayede üretici ve tüketici korunmuş olur.

TS_EN_60695_11_5

Bu standard yangın tehlikesini birebir değerlendirmek için, arıza şartlarından dolayı küçük bir alevin etkisini veren bir iğne alevi deneyini kapsar.Bu standard; elektroteknik donanıma, onun alt-ünitelerine ve bileşenlerine ve katı elektriksel yalıtımmalzemelerine veya diğer yanabilir malzemelere uygulanır.Alevin numuneyi alevlendirmesi yangına yol açmayacak şekildi etki etmesiyle olumlu sonuçlanır fakat numune yetersiz kalite sebebi ile tutuşur ve alevlenir ise buda insan sağlığına zararlı snuçlar verebilmesi sebebi ile test sonuçları olumsuz olacaktır.Testin amacı üreticiyi ve insan hayatını korumaya yöneliktir.

TS EN 60695-10-2

 

Bu deney standardı “Fire hazard testing – Yangın tehlikesi deneyi” olarak geçmektedir.

Yangın tehkikesi bütün metal olmayan malzemelerden alınan deney parçalarının ısıya dayanımı ile ilgili bir metot olarak bilye basınç deneyini kapsar. Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği bu standartta tes edilmiş olur.

Örneğin; Elektiriksel ısınmadan kaynaklı sıcaklığa maruz kalan plastik kısımların yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılığının yapılan teslerle orta koyulması sağlanır.Bu tesler sonucunda yukarıdaki konu başlıklı bilye basıncı testi hem üreticinin hemde tüketicinin korunması sağlar.

Testin yapılışı aşamasında plastik numuneye ucu 5 mm çapında olan ve küresel sertleştirilmiş çelikden üretilmiştir,kütlesi 20N olan parça ile kuvvet uygulanır,Ortamdaki yüksek ısıya karşı mukavemeti test edilir ve yangın tehlikesi testi uygun sonuçlar olması durumunda olumlu sonuçlanmış olur.

IMG_7981.JPG
bottom of page