top of page

                              PTC Laboratuvarı AKREDİTASYON Kapsamındaki Farklı Çözüm Testleri 

IES LM-80-15 LEDlerin, Led Dizilerin ve Modüllerin Işık Akısı ve Renk Bakımının Ölçülmesi

LM-80 testi, LEDlere, led dizilerine veya modülüne uygulanabilir. Komple bir sisteme yani armatürün bütününe uygulanamaz. LM-80 testleri ışık akısı ve renk bakımı ölçüm yöntemlerini sağlar. Ledlerin kromatik değerleri ve ışık akısı değerleri doğrudan karşılaştırılmasını sağlayan kontrollü koşullar altında ölçülür ve kromatikliğin zaman içinde nasıl değiştiğine dair değerleri sunar.LM-80 testi, minimum 6.000 saat, veya 10000 saat boyunca sürer. Test boyunca her 1000 saatte bir değerler alınır ve kayıt edilir.Test boyunca ışık akısı (lümen), üç farklı sıcaklık için; 55°C, 85°C ve üretici tarafından seçilecek üçüncü bir sıcaklıkta ölçülür. LM-80 testi sonucunda, ledin ışık çıktısının grafiği otomatik olarak test cihazlarından alınır. Grafikte, farklı sıcaklık değerleri için ayrı eğriler yer alır. Bu grafik, LED’in ışık çıktısındaki zamana bağlı değişimi gösterir. LM-80 raporunda, ışık kaynağıyla ilgili bilgiler, elektriksel değerler, sıcaklık değerleri, lümen değerleri, ortam koşulları,  ve zaman içerisindeki renk değişimleri yer alır. Bu yüzden LM-80 raporu hem LED üreticileri hem de aydınlatma üreticileri için oldukça önemli bir testtir.LM-80, ürün ömrü hesaplamaları ile ilgili yöntemler içermez. Ürün ömrü için kabul edilmiş hesaplama yönetmleri kullanılır.

 

TM-21-11 LED Işık Kaynaklarının Uzun Süreli Lümen Bakımının Öngörüsü

Lm 80 testinden sonra ledlerin ömür öngörüsü için TM-21-11’de açiklandiği gibi enterpole yöntemi kullanılarak ledlerin ömür öngörüsü hesaplaması yapılır. Ledlerin zamanla ışık çıkışlarında düşüşler meydana gelir. Bu düşüş lamba kullanılgı sürece devam eder ve belli bir süre sonra ışık kaynağı görevinini yerine getiremez duruma gelir.LM-80 ölçümlerinden sonra TM-21 hesaplamaları yapılarak led hakkında ömür öngörüsü yapılır. LM-80 testleri 6000 ve 10000 saat olarak yapılır.TM-21 hesaplamaları için LM-80’deki 6000 ve 10000 saatlik verileri kullanılır. LEDin ilk çalıştıgı andaki lumen değeri ölçülür ve bu değer %100 kabul edilerek testlere başlanır ve ez 20 örnekle testler yapılır. 6000 saatlik veri ile tüm örneklerin ortalaması alınır. Bu değerler ile test süresinin 6 katına kadar ömür öngörüsü hesaplamaları gerçekleştirilebilir.

 

ANSI/IES LM-84-14 LED Lambaların, Işık Motorlarının ve Armatürlerin Işık Akısı ve Renk Bakımının Ölçülmesi

LM-84-14 LED ışık kaynaklarının ve LED armatürlerinin ölçümü için kullanılan uluslar arası bir standarttır. Armaturlerin lumen değerleri ve renk özelliklerinin ölçümü için gerekli ortam şartlarını tanımlayan bir standarttır. Led armaturlerde, armatur elemanlarının ışık akısına etkisi vardır ve ışık akısı düşümü sadece led çipleri bazında düşünülmemelidir.Optik ve elektriksel elemanlar ışık akısının zamanla değişimine dogrudan etkisi bulunmaktadır. Farklı bir sıcaklık belirtilmediyse, fotometrik ölçümler 25°C ± 5°C ortam sıcaklığında yapılır. Sıcaklık ölçümü alıanan termokupllar ışıktan direk etkilenmeyecek şekilde armature üzerine yerleştirilirÖlçüm ortamında hava akış hızı minimum seviyede olmalıve bagıl nem %65 den buyuk olmamalıdır.

Numuneler kullanım şekline göre konumlandırılarak ölçülür ve üreticinin belirttiği gerilim/akım değerleri altında, belirtilen frekansta ve sinüs kaynağı ile sürekli olarak beslenir.Test süresince armaturlerin ışık akıları Lm-79-08 e uygun olarak belirli aralıklara ölçülür. LM84 sadece ürünlerin ölçümü için gerekli laboratuvar şartlarını içermektedir. Ürünlerin geleceğe dönük performansları hakkında bir tahmin yöntemi sunmamaktadır.

 

IES TM-28-14 LED Lamba ve Armatürlerin Uzun Dönem Işık Akısı Sürekliliği Öngörüsü

Lm 84-14 testinden sonra armaturlerin ömür öngörüsü için TM-28-14’de açiklandiği gibi enterpole yöntemi kullanılarak armaturlerin ömür öngörüsü hesaplaması yapılır. TM28, ömür öngörüsü için direkt ekstrapolasyon ve kombine ekstrapolasyon”olmak üzere iki yöntem vardır. Direkt ekstrapolasyon yönteminde, LED lamba veya armatürler için minimum 6000 saatlik LM84 ölçüm sonuçları ile matematiksel yöntemler kullanılarak ömür tahminleri yapılır. TM28, ışık akısının belirli seviyelere geliş zamanını veya belirli bir süre sonundaki ışık akısı düşümünü tahmin etmek için kullanılabilir

Direkt ekstrapolasyon yöntemi ile ömür tahmininde en az 3 LED ürün örneği kullanılarak bir tahmin yapılabilir. 3 ürün ile yapılmış LM84 test verileri, TM28 ile kullanılırsa, laboratuvar ölçüm süresinin en fazla 3 katına kadar tahmin gerçekleştirilebilir.

Direkt ekstrapolasyon yöntemine göre hesaplanmış sonuçlar verilirken, ürünlerin ölçüldüğü ortam sıcaklığı da belirtililir. Direkt ekstrapolasyon yöntemi, minimum 6000 saatlik LM84 ölçüm verisi ile ilk andaki ışık akısının belirli bir yüzdesine düşene kadar geçen zamanı tahmin etmektedir. İlk andaki ışık akısı %100’e normalize edilerek, sonraki ışık akısı düşümleri bağıl olarak hesaplanmaktadır.

 

ANSI/IES LM-82-12 Sıcaklığın Bir Fonksiyonu Olarak Elektrik Ve Fotometrik Özellikler Için LED Armaturlerin Ve LED Lambaların Karakterizasyonu

Bu testin amacı, aydınlatma üreticilerinin her bir armatür ürünü için uygun LEDlerini ve entegre LED lambalarını seçmelerine yardımcı olmak ve yorumlama ve karşılaştırma kolaylığı için tutarlı test ve veri sunumu yöntemleri oluşturmaktır. Bu yöntem, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak LEDlerin ve entegre LED lambaların performansını ölçmek için gereken şartları tanımlar.

Fotometrik ve elektriksel ölçümler için LM-79'da tanımladığı şekilde entegre küre ve gonyofotometre cihazından alınan fotometrik ölçümler gibi yapılıyor, ancak ölçümler yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiriliyor. LED ışıklarının ve entegre lambaların yüksek sıcaklıklarda oluşabilecek herhangi bir performans düşüşünü test etmek için yöntemleri açıklıyor.

Bu testle üreticiler ledlerini değerlendirmesine ve armaturun termal sıcaklığına göre en uygun LED kullanmasına yardımcı olmaktadır.Bu testler yüksek ortam sıcaklıklarında üreticilere fotometrik sonuçları sağlamaktadır.Üretici en iyi performansı yakalamak için ısı özelliklerine göre armaturun özelliklerini belirleyerek tasarımını yapabilir.

IEC 62722-1 ve IEC 62722-2-1  Armatür performansı - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 62722-1, 1000V’a kadar besleme gerilimi ile çalışan aydınlatma armatürleri ile birlikte verilmesi gereken çevresel ve performans verilerini tanımlamaktadır. IEC 62722-2-1 ise LED armatürleri için performans verilerini içermektedir.

TS EN 62722-2-1 standartı aşağıdaki parametrelerin ölçümü yapılarak standarttaki tolerans değerlere uygunlugu konusunda karar verilmesini istemektedir.:

1. Beyan giriş gücü (W olarak P)

2. Beyan ışık akısı (Im olarak Φ)

3. Beyan ışıksal verim (Im/W olarak η)

4. Beyan ışık şiddeti (cd veya cd/klm olarak)

5. Beyan renk sıcaklığı (K’da Tcp)

6. Beyan renksel geriverim endeksi (CRI)

7. Aydınlatma performansına göre ortam sıcaklığı (oC olarak tq)

8. Beyan ortalama faydalı ömür (saat olarak Lx; x terimi, % olarak ilgili bakım faktöründe ki beyan ışık akısı içindir)

9. Beyan ani bozulma değeri (% olarak)

 

IEC 62717 Genel aydınlatma için LED modülleri - Performans gereksinimleri

Bu Standart, bu standarda uygunluğu göstermek için gereken test yöntemlerini ve LED modüllerinin performans gereksinimlerini belirtir.Bu standartın kapsadığı led moduller aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Tip 1: 250 V'a kadar dc kaynaklarda veya 50 Hz veya 60 Hz'de 1000 V'a kadar ac kaynaklarda kullanım için entegre LED modülleri.

Tip 2: Şebeke gerilimine bağlı ayrı kontrol cihazlarının bir kısmı ile çalışan ve sabit voltaj, sabit akım veya sabit güç altında çalışma için daha fazla kontrol aracına ("yarı entegre") sahip LED modüller.

Tip 3: Tam kontrol dişlisinin sabit voltaj, sabit akım veya sabit güç altında çalışma için modülden (entegre olmayan) ayrı olduğu LED modülleri.

Yarı balastlı LED modülleri (Tip 2) için kontrol cihazının güç kaynağı, akımları, voltajı veya gücü tasarım sınırları dahilinde kontrol edebilen elektronik bir cihazdır.

Yarı balastlı LED modülleri (Tip 2) için kontrol ünitesinin kontrol ünitesi, LED'lere giden elektrik enerjisini kontrol eden elektronik bir cihazdır.

Ayrı kontrol tertibatlı bir LED modülü, balastsız bir LED modülü veya yarı balastlı bir LED modülü olabilir.

IEC 62717 standartı aşağıdaki parametrelerin ölçümü yapılarak standarttaki tolerans değerlere uygunlugu konusunda karar verilmesini istemektedir.

1. Beyan giriş gücü (W olarak P)

2. Beyan ışık akısı (Im olarak Φ)

3. Beyan ışıksal verim (Im/W olarak η)

4. Beyan ışık şiddeti (cd veya cd/klm olarak)

5. Beyan renk sıcaklığı (K’da Tcp)

6. Beyan renksel geriverim endeksi (CRI)

7. Aydınlatma performansına göre ortam sıcaklığı (oC olarak tq)

8. Beyan ortalama faydalı ömür (saat olarak Lx; x terimi, % olarak ilgili bakım faktöründe ki beyan ışık akısı içindir)

9. Beyan ani bozulma değeri (% olarak)

bottom of page