top of page

 

A tipi muayene kuruluşumuz Periyodik kontrol ve Fenni Muayene Olarak ;

​​

Hidrofor Tankı / Genleşme Tankı Periyodik Kontrol 

                        Hidrofor ve genleşme tankları sistemdeki basıncı dengelemeye yarayan ekipmanlardır. Bundan dolayı kontrollerinin düzenli olarak yılda en az bir kere yapılması gerekir. Hidrofor tankı tasarımındaki diyafram  membran  sayesin de basıncı dengelemektedir. Periyodik kontrol esnasın da membranın  hasarlı olduğu kontrol edilerek sistemin daha verimli çalışması sağlanır. Membranın yırtılması durumunda tankın si bopundan hava yerine su çıkışı gözlenir. Bu durumdaki dengeleme tankı sistemdeki pompaların daha fazla çalışmasına neden olup hem enerji sarfiyatını artıracak hem de pompaların kısa aralıklarla daha fazla devreye girip çıkmasına neden olduğundan pompa arızalarını beraberinde getirecektir.  Bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi halinde ise basıncın kontrolü sağlanamadığından ani basınç yükselmeleri yaşanacak ve tesisat sistemi de zarar görecektir. Tesisat üzerindeki basınç şalterlerinin arızası halinde tesisatta zayıf noktalardan kaçaklar olup hem maddi zararlara hem de personel yaralanmalarına yol açacaktır. Periyodik kontrollerde yapılan hidrofor tankı kontrolleri , emniyet ventili kontrolleri, basınç şalterleri kontrolleri tank ömrü ve sistemin ömrü için çok önemlidir. Periyodik kontrollerde  basınç şalterleri ve emniyet ventili ayar bozulmalarına karşı önlem alındığı kontrol edilir. Basınç şalterinin ayarının sistemin basıncından daha yüksek bir yere ayarlanması durumunda emniyet ventili devreye girecektir ve bu da enerji sarfiyatına sebep olacaktır. Basınç şalterinin sistem basıncından daha düşük basınçlara ayarlanması durumunda ise hidrofor tankının kapasitesinin altında kullanımından dolayı verim düşecektir. Emniyet ventilinin sistem basıncından daha yüksek bir basınca çıkarılması durumunda hidrofor tankı membranının hasar görme riski artacaktır. Emniyet ventili basıncının sistem basıncından çok yüksek olduğu durum da basınç şalteri arıza verirse sistemde aşırı basınç oluşacak ve bu basınç tahliye edilemediğinden ekonomik kayıplara ve kişi yaralanmalarına sebep olacaktır. Emniyet ventilinin sistem basıncından daha düşük olması durumunda ise enerji israfına sebep olacaktır. Sistem ideal kullanım basıncına gelmeden tahliye gerçekleşecek ve enerji israfı olacaktır. Hidrofor tanklarının ömürlerinin uzun olması , iş güvenliğine uygun çalışması için mutlaka yılda en az bir kere periyodik kontrollerinin yapılması gerekir.

İş makineleri Periyodik Kontrol

                      İş makineleri ağır işlerin çok kolay ve hızlı yapılmasına imkan veren  araçlardır. Bundan dolayı alternatifleri yoktur ve arızalarında çok büyük iş kayıplarına yol açarlar. Düzenli olarak kontrolleri yapılan iş makinelerinde arıza ve iş kazası riski minimuma düşecektir. İş makineleri yılda en az bir defa periyodik muayeneden geçmesi gerekir. Periyodik kontrollerde operatörün eğitimi makinenin hidrolik sistemi fren ve park  sistemleri  operatör koruyucu donanımları yürüyen aksamları  aydınlatma ve uyarı sistemleri hareketli mekanik aksamları detaylı kontrol yapıldığı için kaza ve oluşabilecek yüksek maliyetli büyük hasar riskleri en aza indirilmiş olur. Periyodik muayenesi yapılan iş makinelerinin periyodik bakım maliyetleri de çok düşecektir. Örneklendirecek olursak hidrolik sisteminde kaçak olan bir iş makinesinin  kaldırma işi esnasında yüke binen iş makinesinin hidrolik sistemindeki yağ aniden boşalacak ve makinenin taşıdığı malzeme , makinenin donanımları , operatör , çalışma alanında ki personel ciddi zarar görecektir. Periyodik kontrolü esnasında tespit edilen kaçaklar firma yetkililerine bildirilir ve arızanın giderilmesi istenir. Eğitimi ve yetkisi olmayan personel iş makinesini kullanmamalıdır. Periyodik kontrolde iş makinesi operatörünün eğitim ve yetki belgeleri kontrol edilir.

Caraskal Periyodik kontrol

          İnsan gücü ile kaldırılamayacak ağırlıktaki yükleri kaldırmamıza yarayan iş ekipmanlarından biri olan caraskal periyodik kontrol yapılmadan kullanıldığında çok büyük zararlar ve işçi ölümleriyle sonuçlanan durumlara sebep olacaktır. Caraskalı kullanan operatörün eğitimi ve yetkisi olmalıdır. Periyodik kontrol esnasında deformasyon , korozyon tespit edilen caraskallar bakım yapılmadan kullanıldığı takdirde taşınan yüklerin düşmesi sonucu ağır yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Zincir baklalarındaki uzama kanca ağız açıklığının normalden fazla olması kanca emniyet mandalının bulunmaması hareket sınırlayıcılarının bulunmaması uyarı levhalarının olmaması sesli ve ışıklı ikazların eksikliği acil durdurma butonlarının işlevini yerine getirmemesi periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklardandır. Periyodik kontrolü yapılan caraskal ile güvenli bir şekilde çalışma yapılabilir ve iş kazalarının önüne geçilebilir.

Vinç periyodik kontrol 

           Vinçler ağır malzemelerin kaldırma yükleme taşıma yer değiştirme işlerini kolay bir şekilde yapabilen makinelerdir. Yılda en az bir defa kontrolü yapılmayan vinçler çok tehlikeli olmaktadırlar. Vinç halatları bakım ve kontrol işlemi eksikliklerinde kopmaktadırlar. Periyodik kontrolü yapılmamış vinç  halatlarındaki hatalar tespit edilmediğinden dolayı halattaki kopma yükleme yapılan yerdeki araç , raf ,insan , malzemeye  ağır zararlar verecektir. Vinç  kumanda  panoları ve butonları periyodik muayenelerde kontrol edilip butonlarda tutukluluk , işlevini yerine getirip getirmediği tespit edilir. Vinci bir yöne hareket ettiren butonun takılı kalması ve acil stop butonunun çalışmadığı durumlarda taşınan ağır malzeme hareket doğrultusu boyunca ciddi işgücü kayıplarına ve yaralanmalara sebep olacaktır. Vincin kontrolünde tespit edilen halatta deformasyon ve kuş kafesi oluşumu , kanca emniyet mandalının olmaması , halat sarım klavuzunun olmaması , acil stop butonunun çalışmaması , vinç raylarında ve konstrüksiyonundaki deformasyonlar , hareket sınırlayıcıların olmayışı acilen giderilmesi gereken uygunsuzluklardandır.

Pergel vinçler periyodik kontrol

         Pergel vinçler kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalarda veya taşımanın sabit bölgelerde yapıldığı durumlarda pratik bir iş ekipmanıdır. Pergel vinçler bir kolona bağlı veya zemine monteli şekilde  kol vasıtasıyla kendi etraflarında kaldırma yükleme taşıma yapabilirler.  Taşınan yük moment oluşturduğu için periyodik kontrollerine çok önem verilmesi gerekir.  Pergel vinç periyodik muayenesinde vinç operatörünün eğitim ve yetki belgeleri , çalışma alanında pergel vincin kolun hareketini engelleyen unsurların belirlenmesi , vincin kumanda butonlarının işlevselliği , halat kontrolleri , pergel vincin bağlantı noktaları , kanca ve halat tambur kontrolü , pergel vinç konstrüksiyonundaki deformasyonlar kontrol edilir. Uygunsuzluklar firma yetkililerine bildirilerek meydana gelebilecek olumsuzluklar engellenmiş olur.

Kalorifer kazanları:

         Üretim sektöründe kalorifer kazanları enerji üretimi ihtiyaçlar listesinde öncelikler arasındadır. Kalorifer kazanları üretim için harcanacak enerjiyi sağlayan donanımlardır. Bundan dolayı enerji üretiminin durması işletme üretiminin de sekteye uğramasına sebep olur. Periyodik kontroller kalorifer kazanlarında meydana gelebilecek arızaların önceden tespiti için çok önemlidir. Kontroller sırasında yapılan tespitler ile arızalar giderilerek sorunların büyümesi önlenmiş olacaktır. Kalorifer kazanı tesisatında sıcaklık faktörününde olması nedeniyle meydana gelecek arıza ve sorunlar da çok daha büyük olacaktır. Kazanlar çok yüksek basınçlara çıkmamalarına rağmen kazanları besleyen pompalar çalışma basınçlarının çok üzerinde basınçlara çıkabilirler. Bu yüzden kalorifer kazanlarının basınç şalterlerinin ve emniyet ventillerinin önemi de artmaktadır. Emniyet ventillerinin kontrolleri yıllık periyodik kontroller ile yapılmalıdır. Ayrıca bu kontrollerde emniyet ventilleri tahliyelerinin güvenli yerlere yapıldığı tespit edilir. Basınç şalterleri ve emniyet ventillerinin ayar bozulmalarına karşı önlem alınıp alınmadığı yetkili firmalarca yapılan kontrollerde belirlenir. Kalorifer kazanları yılda en az bir kere muayeneye yaptırılıp hidrostatik testlerden geçmelidir. Kazan ve bağlı ekipmanların kontrolleri emniyet ventilleri basınç şalterleri su seviye göstergeleri basınç göstergeleri periyodik muayene ile test edilir.

Basınçlı hava tankları :

 

İş yerlerinde pnömatik olarak çalışan mekanik sistemler  ve basınçlı hava kullanan makinelerin çalışaması için gerekli basınçlı havayı depo eden tanklardır. Yüksek basınçlı hava depo eden bu tanklar çalışma ortamlarında çok tehlikedir. Ülkemizde hava tankı patlamalarından dolayı çok fazla ölümlü iş kazaları yaşanmıştır. Bu kazaları önlemenin en etkili yolu kontrol ve testlerin yılda en az bir kere yapılmasından geçmektedir. Periyodik kontrol ve testlerde basınçlı hava tankının içerisi su ile doldurulup basınçlandırılarak hidrostatik test uygulanır. Bu test sonucunda tankın dayanımı test edilmiş olup tank malzemesinde zayıf nokta olup olmadığı tespit edilmiş olacaktır. Hava tanklarına basınçlı hava kompresörler tarafından sağlandığından kompresörlerin çalışmasını sınırlandıran basınç şalterlerinin kontrolleride çok mühimdir. Ayrıca aşırı basınçlı havayı tahliye edecek emniyet ventillerinin çalışma basıncı ve tahliye alanı kontrol edilir. Hava tankına bağlı olan kurutucu ekipman sıkıştırılan havadaki nemi tankın içinde azaltır. Hava tankı içinde oluşan nem tankın dibinde su olarak birikir. Tankın alt bombesinde biriken su blöf vanası ile düzenli olarak tahliye edilmelidir. Tankın içinde biriken su tankın paslanmasına neden olup tankın cidarlarının mukavemetinin düşmesine sebep olacaktır. Hava tankının basınç göstergelerinin doğru değerleri gösterdiği periyodik muayenede tespit edilir. Hava tankı çalışma alanlarından ayrılmış bölmelerde kurulup işletmeye alınır.

Yükseltilebilir seyyar iş platformları :

 

          Yüksekte çalışmaya olanak sağlayan platformların periyodik muayeneleri yetkili firmalarca yılda en az bir kere yapılmak zorundadır. Operatörler platformları kullanmadan önce eğitimlerden geçip yetkilendirilmedir . Bu platformlar sepette ve şasi üzerinde olmak üzere iki kumanda paneline sahiptir. Yüksekte çalışma esnasında sepet içerisindeki operatörün herhangi bir sebeple platformu kumanda edemeği durumlarda  aşağı inmesini sağlamak amacıyla acil elle indirme  sistemi mevcuttur. Periyodik muayene yapılan platformun tekerleklerindeki deformasyon ,  eğim swiçleri ,aşırı yük swiçleri ,uyarı levhaları ,kumanda butonları kontrol edilir. Yüksekte çalışma esnasında operatörler kişisel koruyucu donanımlarını uygun şekilde kullanmalıdırlar. Platform şasisi kontrol personeli tarafından muayene edilip deformasyonlar firma yetkilisine bildirilir. Yılda en az bir defa periyodik muayenesi yapılan ve iş güvenliği kurallarına uygun kullanılan platformlarda iş kazaları da önlenmiş olacaktır.

Forklift Periyodik kontrol

           İş yerlerin yük ve malzeme taşımak için en çok  kullanılan makinelerin başında forkliftler gelir. Bundan dolayı periyodik muayenelerine çok önem verilmelidir. Sık kullanılan forkliftlerin periyodik muayene süreleride daha kısa periyotlarda olmalıdır. Periyodik kontrolü yapılan forkliftlerde kullanım ömrü daha uzun olacaktır. Forkliftler taşıdıkları yükleri hidrolik sistemler ile askıda tuttukları için hidrolik sistemlerinde kaçak ve sızdırma olmamalıdır. Periyodik muayenede forkliftlerin yükü askıda tutması test edilir. Operatörün görüş alanının yeterli olması , sesli ve ışıklı ikazlarının çalışması ,fren sistemi , çatallarında deformasyon ve kaynak kontrolleri yapılır. Forklift kontrolleri bittikten sonra firma yetkilisine uygunsuzluklar bildirilir. Fabrika içerisinde çalışan forkliftlerin çalışma alanlarında gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. Forklift kullanma yolları ve yürüme yolları farkedilebilir şekilde çizilmelidir. Forkliftlerin muayenelerini yetkili ve bakanlık onaylı kuruluşlara yaptırmak gerekir.

Periyodik Muayene Yönetmeliği Nedir.

Ptc Muayene firması olarak Türkiye'de kaldırma ve iletme ekipmanlarının yıllık periyodik kontrolleri , Fenni Muayene ve Fenni kontrollerini TÜRKAK Akreditasyonlu olarak yapabilmekteyiz. İş yerinde çalışanların güvenliğini korumak için iş verenlerin bağzı yükümlülükleri vardır. Çalışanın sağlığını ve olası iş kazalarını korumak için yapılması gereken yönetmeliklere yıllık periyodik kontrolleri yaptırmak ile uyulması gerekir.

 

Sahte Periyodik Kontrol Formlarına dikkat ediniz .

Türkiye de yetki almış kurumlar haricinde bakanlığın onaylamadığı bazı kurumlar fenni kontrol , fenni yıllık kontrol , yıllık periyodik kontrol , periyodik kontrol formu yapmaktadır. Fiyatlarda yani periyodik kontrol fiyatları uygun vererek işlemleri yapmaktadır. Yıllık periyodik kontrol yapılacak firmaların TÜRKAK akreditasyonun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Akreditasyon Kapsamımız Aşağıdadır.

Basınçlı Kaplar

 • Basınçlı Hava Tankı

 • Kompresör Hava Tankı

 • Hidrofor/Genleşme Tankı

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

 

 • Vinç (Gezer Köprülü Vinç,Portal Vinç,

 • Monoray Vinç,Mobil Vinç,)

 • Caraskal

 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

 • Transpalet

 • Forklift

 • Araç Kaldırma Donanımı

 

Topraklama Ölçümleri / Grounding Measurements

Paratoner Şirketinizin Topraklama, Paratoner ve İç tesisat uygunluk kontrolü en kısa sürede tamamlanıp raporunuz 1-2 iş günü içerisinde elinize ulaştırılır. Ölçüm ve Raporlama Hizmetlerimiz:

 • Elektrik İç tesisatı uygunluk raporu

 • Trafo bakımı ve raporlanması

 • Aydınlatma tesisatı ölçümü ve kontrolleri

 • Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolleri

 • Pano ve işletme topraklaması ölçümü

 • Topraklama tesisatı ölçümü ve kontrolleri

 • Kuvvetli akım tesisatı ölçümü ve kontrolleri

 • Gövde koruma topraklaması ölçüm

 • Topraklama Raporu

 Periyodik kontrol Tanımı ;

 

İş ekipmanlarının, öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

Periyodik muayene ve kontrol yapmaya yetkili kişi kimlerdir.

 

İlgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerlerdir.

Türkiye de İş ekipmanları kullanan İş verenin Periyodik muayene ile ilgili yapması gerekenler ;

 

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İŞ Ekipmanların kontrol ve muayenesi Nasıl Yapılır;

 

 İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır. Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

A TİPİ MUAYENE KURULUŞU OLAN PTC ÜRÜN TEST VE BELGELENDİRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OLARAK AKREDİTASYON KAPSAMIMIZ 

Raf statik kontrol ve Raf Statik analizi ;
Uzman ve teknik ekibimiz yerinde rafların teknik çizimlerini hazırlayarak belirli bir kuvvet uygular ve rapor haline getirebilir. Tamamen statik analiz solid gibi katı model tasarım programlarında hazırlanır ve rapor haline getirilir. Çoğunlukla depolarda kullanılan Depo Raf Sistemleri Raf Statik Analiz ve Dinamik Muayene olarakta geçer Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle yüksek risk ve tehlike potansiyeli taşıdıkları için yükleri koymadan önce belirli bir hesaplamaların yapılması gerekmektedir. 

Ptc Muayene firması ;

Depolama raf sistemleri statik yük testi ve dinamik yük testi , Statik analiz ve raf sistemi ve periyodik kontroller yapılabilir.

Periyodik kontrol ve Fenni muayene

 

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Periyodik kontrol ve Fenni muayene

Periyodik Muayene, Periyodik Kontrol

Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi 

Kompresör Periyodik Kontrol

Forklift Periyodik Kontrol Fenni Muayene

Periyodik Araç Muayenesi 

Hava Tankı Periyodik kontrol

Periyodik Kontrol Gözetim

Akredite kuruluş - Kontrol muayene

Havalandırma Tesisatlarının Kontrolleri

Hizmet / Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontrol Hizmetleri 

Periyodik Kontrol Muayene süreleri Nasıl Belirlenir

Rampa Periyodik Kontrolleri 

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol 

Periyodik Muayene Hakkında Merak Edilenler

Periyodik Kontrol Raporu

Türkak Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol Nedir ?

PTC Ürün Test ve Belgelendirme Firması TS EN ISO IEC 17020 standartı kapsamı altında ‘ Kaldırma İletme Ekipmanları ve Basınçlı Kaplar ‘ kapsamlarında akrediteli bir kuruluş olması ile birlikte, yetkin ve tecrübeli periyodik kontrol ekibi ile bu alanlarda müşterilerine rakiplerinden daha kaliteli bir hizmet vermektedir.

 

PTC Firmasının Periyodik kontrol ve Fenni muayene kapsamında bulunan “ Kaldırma İletme Ekipmanları ve Basınçlı Kapların “ periyodik kontrollerinin her yıl üçüncü taraf bir kuruluş tarafından en az bir kere yapılması “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince “ zorunlu olmakla birlikte iş güvenliği için de gereklidir.

 

Periyodik kontrol ve Fenni muayene “ Kaldırma İletme Ekipmanları ” kapsamında akrediteli olarak;

Caraskal, Gezer Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Portal Vinç, Yükleyici Kren, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu, Transpalet, Forklift, Taşıt Kaldırma Donanımı ekipmanlarına yıllık periyodik kontrol yapabilmekte ayrıca “ Basınçlı Kaplar “ kapsamında akrediteli olarak;

Basınçlı Hava Tankı, Kompresör Hava Tankı, Membranlı/Membransız Hidrofor Tankı ekipmanlarına yıllık periyodik kontrol yapabilmektedir.

 

Periyodik kontrol ve Fenni muayene

Uzman ve yetkin ekibimiz ile beraber yürüttüğümüz Periyodik Kontrol kapsamımızda “ Kaldırma İletme Ekipmanlarına “ gerekli genel kontroller, fonksiyonel testler ve yük testleri itina ile yapılmakta ve aşağıdaki standartlar ile desteklenmektedir;

Periyodik Kontrol kapsamımızda “ Basınçlı Kaplara “ gerekli genel ve görsel kontroller, fonksiyonel ve hidrostatik testleri çeşitli ölçü aletlerimiz ve hidrostatik test pompamız ile yapılmakta ve aşağıdaki standartlar ile desteklenmektedir;

 

Bu ekipmanlar dışında PTC Ailesi olarak teknik ekibimizle aşağıdaki ekipmanlarında yıllık/aylık periyodik kontrollerini gerekli teknik bilgiye sahip iş arkadaşlarımız ile birlikte sürdürmekteyiz.

Bu ekipmanlar ise;

 • İş Makineleri ( Ekskavatör, Loader, Silindir vb. )

 • Kaldırma İletme Ekipmanları ( Mobil Vinç, Gırgır ve Pergel Vinç,  İstif Makineleri, Konteynır Vinci vb. )

 • Basınçlı Ekipmanlar ( Buhar Kazanı, Yağ Kazanları, Otoklavlar, Kalorifer Kazanları, Kaynar Sıcak Su Tankı, Boylerler vb. )

 • Topraklama ve Paratoner Ölçümleri

 • Havalandırma ve İklimlendirme Ölçümleri

 • Yangın Söndürme Tesisat ve Sistemleri

Tarafsız ve Bağımsız kuruluşumuz iş ekipmanlarında sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre TÜRKAK tan akredite edilmiş kuruluşumuz kapsamına ait tüm hizmetleri özenle yerine getirerek bir periyodik raporu hazırlamaktadır. Bu rapor yine bakanlık onaylı bir mühendis tarafından gerçekleştirilir. PTC firmamız dan hizmet almak ve hızlı güvenilir ve uygun fiyat teklifi için iletişime geçebilirsiniz:

Saha Satış Destek +90 551 652 61 85     

 

Müşteri Hizmetleri+90 546 219 83 55

 

Teknik Müdürlük   : +90 216 225 03 41 

 

E-mail : muayene@ptctesting.com

bottom of page